Промоциалните програми на ЕС: възможност за популяризиране на европейските продукти на чужди пазари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.04.2017      1154

До 20 април 2017 г. могат да бъдат подавани предложения за промоциални програми за насърчаване отварянето на пазари на европейските земедеслки продукти извън Европа. Заявленията се изпращат директно в ЕК в Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) чрез електронния портал на Комисията.

Европейската комисия предвижда 133 млн. евро за 2017 г. в подкрепа на тригодишни промоционални и информационни програми, които ще бъдат насочени към осигуряване на възможност за популязиране на европейските селскостопански продукти на пазари в и извън Общността. ЕК ще финансира два типа програми – обикновени (национални) и мултинационални. По първите финансирането ще възлиза на 90 млн. евро, а по вторите – на 43 млн. евро.

При обикновените промоциални програми средствата са разделени за вътрешния пазар на ЕС и за пазарите за трети страни. Вътрешният общ пазар ще получи около 22, 5 млн. евро, от които 12, 4 млн. евро ще бъдат насочени за защитени наименования за произход, географски указания и храни с традиционно специфичен характер, биологично земеделие и графичен знак в най-отдалечените райони. Обикновените промоцонални програми, насочени към чуждите пазари извън Европа, ще бъдат финансирани с 63 млн. евро. При тях акцентът ще падне отново върху продуктите по схемите за качество на ЕС и продуктите от най-отдалечените региони и от биологично производство.

През 2017 г. се въвежда и процедура за допълнителна сума за обикновени програми, възлизаща на 4.5 млн. евро, чиято цел е да покрие неочаквани последствия от неочаквани пазарни кризи в сектора. Друга новост е отпускането на средства за допълнителни програми (15 млн. евро) за повишаване на осведомеността в рамките на вътрешния пазар за устойчивото земеделие и ролята на селското стопанство в борбата с изменението на климата.

България

В момента в България има 19 българкси промоционални програми, одобрени за финансиране от ЕК. От тях десет за вече изпълнени, а останалите са в процес на изпълнение, според официалните данни на МЗХ. В резултат на което се отчита увеличаване на износа на конкретни хранителни продукти. В интервю за “Капитал” Иванка Статкова, главен експерт в дирекция “Пазарни мерки и организации на производители” в Министерството на земеделието и храните споделя за положителния ръст на износа на сирене и кашкавал за Украйна, Австралия, Обединените арабски емирства, а преди ембаргото и за Русия. Според нея страната ни е една от малкото на европейския пазар, която има изпълнена програма за система за маркиране на яйца. През последните години също така се наблюдават положителни тенденции и в износа на лютеница, вино, конфитюр от рози, мармалад от шипки и компот от праскови. За сега обаче единствено българските череши като пресен плод са успели да стъпят на норвежкия пазар.

Важна информация е, че средствата се отпускат само на сдружения на производители и търговци на на земеделски и хранителни продукти. Както в повечето европейски програми предимство имат проекти с участници от няколко държави. Браншовите организации имат свободата да се рекламират по различен начин (организиране на конкурси, изложби, публикации в пресата, обучения и панаири) и да получават пари за своето представяне на международните пазари.

ТУК може да откриете всички документи, свързани с условията за кандидастване по промоциални програми в ЕС.