През ноември се очаква официалното становище на ЕС за неоникотиноидите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.04.2017      2293


През ноември Европейският орган по безопасност нахраните EFSA ще публикува новото си научно становище за неоникотиноидите ивъздействието на употребата им върху здравето на пчелите. На срещата в Софияизпълнителният директор на EFSA, който беше на посещение встраната, изрази надежда, че повече български учени ще кандидастват приобновяване съставите на научните панели и съвети на ЕFSA, което стартира презюни тази година и ще приключи през 2018 г.

 

По време напосещението на д-р Бернард Урл в България, изпълнителен директор на EFSA, на конференция в Министерството на земеделието ихраните беше обсъдена наболялата тема за неоникотиноидите и тяхното действие. Домакинна посещението беше Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).Посещението е част от инициатива на EFSA, която предвижда в рамките на 3 годиниизпълнителният директор да посети всички институции за оценка на риска вдържавите членки на ЕС.

„Европейскияторган по безопасност на храните EFSA работи по най-новото си научно становищеза неоникотиноидите и въздействието на употребата им върху здравето на пчелите.То ще бъде публикувано през ноември тази година. Данните, които сме събралидосега, потвърждават, че има риск  итрябва да се анализират добре научно, след което да се обсъдят и взематнай-правилните решения от ЕК. Там вероятно ще има и други фактори, които щеповлияят – икономически  и социални. Ниеимаме ангажимент към научната част на проблема”, заяви д-р Бернард Урл по времена срещата с министъра на земеделието и храните проф. Христо Бозуков.

От своя странабългарският земеделски министър изрази увереност, че всички заинтересованистрани биха могли да работят заедно за вземането на най-правилното решение,съобщиха от MЗХ. В тази връзка EFSA информира, че събира нови научни становищавъв връзка с проблема от различни страни - НПО, пчелари и производители напрепарати за растителна защита.

„Аз, като учен,считам, че това третиране едва ли е най-големият проблем пред пчеларството, ноопазването на пчелите е световен проблем и ни задължава да обсъдим внимателноситуацията с опрашителите и да вземем необходимите решения на европейско инационално ниво.”, каза още министър Бозуков.

Изпълнителниятдиректор на EFSA даде и положителна оценка на Центъра за оценка на риска похранителната верига и Българската агенция по безопасност на храните запредприетитите мерки по спиране и ограничаване на болестта Заразен нодуларендерматит на територията на България.

Друга важна частот срещата в МЗХ беше одобряването и насърчаването на взаимно сътрудничествомежду национални и европейски научни организации, поощряване на работата всъвместни тематични проекти и привличането на нови участници в тях. Д-р БернардУрл изрази надежда, че повече български учени ще кандидастват при обновяванесъставите на научните панели и съвети на ЕFSA, което стартира през юни тазигодина и ще приключи през 2018 г. В програмата на Бернард Урл  бяха включени и срещи с научните организациив България, които са част от списък по член 36 от регламент 178/2002 наЕвропейския парламент и на Съвета, с който е създаден EFSA като единен орган заоценка на риска по хранителната верига на ниво ЕС. Тези организации имат правода кандидатстват по научни проекти, обявени от EFSA.

 

Още по темата:

 

Само науката можеда реши безпристрастно конфликта между пчеларите и фермерите, но последнатадума ще е на Европейския съюз! Част 1

 

Само науката можеда реши безпристрастно конфликта между пчеларите и фермерите, но последнатадума ще е на Европейския съюз! Част 2