Ариста ЛайфСайънс – уникална комбинация от иновативни технологии за растителна защита в съвременното земеделие!

Автор(и):  Ариста ЛайфСайънс България
Дата: 05.04.2017      2473


Един от новите продукти на пазара зарастителна защита от тази година е широкоспектърният инсектицид Даскор 440 ЕК на фирма Ариста ЛайфСайънс България ЕООД . Той е широкоспектърен инсектицид за борба сширок кръг неприятели по редица зърнено-житни култури, рапица, лозя, зеленчуци и културен мак. Даскор 440 ЕК е новбранд, ново име с нови активни вещества. 

За неговото успешно прилагане, механизъмна действие и предимства разговоряме с господин Миладин Назарков, мениджърМаркетинг и продажби в АристаЛайфСайънс България” ЕООД

 


Защо продуктът е универсален и срещу какви неприятели е приложим?

Инсектицидът Даскор 440 ЕК се предлага за първи път набългарския пазар през 2017 г. Продуктът има широк етикет в регистрирани културиза приложение срещу широк спектър от неприятели. Предлагани регистрации: лозясрещу шарен гроздов молец, поясов гроздов молец, лозова цикада, лозова щитовкаи лозова листозавивачка. Домати срещу листогризещи гъсеници и гъсеници поплодовете, колорадски бръмбар. Патладжан срещу колорадски бръмбар. Картофи срещулистни въшки и колорадски бръмбар. Рапица срещу рапичен стъблен хоботник ирапичен цветояд. Пшеница, ръж, тритикале, ечемик и овес срещу листни въшки.Културен мак срещу листни въшки.

 


Какъв е механизъмът на действие на Даскор 440 ЕК, комбинация от дваразлични типа активни вещества, които действат в синергизъм (циперметрин 40 г/л + хлорпирифос-метил400 г/л)?

Той е универсален продукт с контактно, стомашно,инхалаторно действие и отблъскващ ефект, подходящ за приложение в широктемпературен диапазон, който действа, както на ларви, така и на възрастни,както на смучещи, така и на гризещи неприятели. Комбинация е от две активнивещества – циперметрин, който гарантира бърз инициален ефект и действа отблъскващо(репелентно). Другото активно вещество – хлорпирифос-метил  гарантира продължително последействие напродукта, повече от две седмици. Това се дължи на органофосфорната съставка нахлорпирифос-метила. При Даскор 440 ЕК се наблюдава висока ефективност, без дапричинява фитотоксичност и възможна проява на резистентност по растенията,разбира се,  при употреба врегистрираните дози.

 

Какви са предимствата при използването на Даскор 440 ЕК?

Бърз инициален ефект, репелентно действие и продължителногарантирано последействие срещу използваните неприятели.

 

 

Каква е смесимостта на инсектицида с алкални продукти и бордолезов разтвор?

Не се препоръчва използването на Даскор 440 ЕК в смеси напродукти с алкална реакция.

 

Има ли действие продуктът върху следващи сеитбообращението култури?

Даскор 440 ЕК няма установено последействие върхуследващи сеитбообращението култури.

 

 

Как трябва да се прилага правилно Даскор 440 ЕК?

Продуктът е втора професионална категория на употреба залистно приложение. Това означава, че може да се прилага от всекиселски стопанин или гражданин, който има удостоверение, че е минал курс заобучение за приложение на пестициди.

 

 

Опасен ли е Даскор 440 ЕК за птиците и бозайниците предвид на това, че еднаот съставиките му е хлорпирифос-метил,за чието прилагане има строги мерки и контрол в Европейския съюз?

Даскор 440 ЕК има слаба токсичност за птици и бозайниципри прилагане съгласно инструкциите за употреба, посочени в етикета на продукта.

 

 

„Успехътна нашите клиенти, допълнително ни мотивира да продължим да предлагаме богатагама от всички групи продукти, съответстващи както на потребителското търсене,така и на икономическите възможности на ползвателите им.

Сновата организация и продуктово портфолио, ние успешно можем да допринесем зареализирането на по-висока производителност, по-висока възвръщаемост насредства инвестирани от земеделските производители за растителна защита ибиорешения.

Мисията на АРИСТАЛАЙФСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ е да култивира просперитет, чрезсъвременно земеделие, да създава уникални комбинации от иновативни технологииза растителна защита и биорешения.

Ниевярваме, че всеки успех е в основата да повярваш, че можеш!

Надявам се заедно да осигурим по-безопасно, ефективно и по-успешно земеделие!

 

За Даскор 440 ЕК и други продукти и решения за растителназащита на Ариста вижте на: arystalifescience.bg