Изпълнителният директор на EFSA ще посети България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.04.2017      1734


На 05април 2017 в гр. София в зала „Голям колегиум“ на Министерство на земеделието ихраните ще се проведе среща на Изпълнителниядиректор на EFSA, д-р Бернард Урл и проф. д-р Христо Бозуков, министър на земеделието ихраните

 

Домакин на посещението ще бъде Центърът за оценка на риска похранителната верига (ЦОРХВ). Посещението на д-р Урл в България е част отинициативата на EFSA, която предвижда в рамките на 3 години изпълнителният директор дапосети всички институции за оценка на риска в държавите членки на ЕС.

EFSA е единен орган за оценка нариска по хранителната верига на ниво ЕС, създаден през 2002 г. на основание наРегламент (ЕО) 178/2002 на ЕвропейскияПарламент и на Съвета за установяване на общите принципи и изисквания назаконодателството в областта на храните и за определяне на процедури относнобезопасността на храните.

Основна цел на посещението на д-р Бернард Урл в България е насърчаванена разширяването и подобряването на научното сътрудничество с националнитенаучни организации чрез поощряване на работата в съвместни тематични проекти ипривличането на нови участници в тях.

По време на срещата ще се обсъдят теми, свързани със съвместните усилияза оценка на риска и по гарантиране на безопасността на храните на европейско инационално ниво. Други теми, които ще се дискутират са заболяването Заразен нодуларендерматит и предприетите мерки от България,както и ситуацията, свързана с неоникотиноидите.

Заповядайте на 5 април от 12:00 ч. в зала „Голям колегиум“ наМинистерство на земеделието и храните.