Днес излиза от печат брой 3/2017 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.04.2017      1551


На 5-и април излезе отпечат брой 3/2017 г. на списание Растителна защита”. Темата на броя са ключовите фактори за устойчиво производство на памук. Не сме забравили и различните сортове памук, подходящи за регионално отглеждане в страната. Специална гостенка на броя е памуковата нощенка – един изключително опасен неприятел по земеделските култури. 

Стартираме и нова рубрика – биоконтрол. В нея може да разберете как естествения контрол на неприятелите и болестите е алтернатива с бъдеще.

Вижте кои ще са актуалните теми презтози месец!

 

Темата

Б. Божинова Памукът Ключови фактори за устойчиво производство

М. Накова – Вертицилийното увяхване– сериозна заплаха

Я. Димитрова, С. Рашев Вредна и полезна ентомофауна

Я. Димитрова  и др. – Памуковата нощенка – опасеннеприятел по земеделските култури

Б. Божинов Сортове

 

Биоконтрол

В. Харизанова Естественият контрол нанеприятелите и болестите е алтернатива с бъдеще

 

Неприятели

М. Боровинова Борба с черешовата муха при биологично производство

 

Светофар

Т. Динова, Т. Величкова – Растителнозащитнигрижи за овощните култури, лозата и зеленчуците през април

 

Събития

*** АГРА 2017: Иновативнарастителна защита за успешно българско земеделие

 

Училище за специалисти

Проф. Андон Василев  – Хуминови и фулвокиселини като биостимулантиза земеделските култури

 

Списание Растителназащита семена и торове няма отношение към поднесената информация впубликуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцялона рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорноставторите на публикациите.