Критични минимални температури за овощните култури в първата половина на април

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 04.04.2017      1279


В началото на месеца се прогнозира повишенавероятност за отрицателни минимални температури и критични стойности (под минус2°С) за цветовете и завръзите на овошките. През този период зимните житникултури ще встъпят в начало на  фазавретенене. При успешно презимувалите посеви със зимна рапица ще протича фазабутонизация.

 

В началото нааприл агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време.Условията ще бъдат подходящи за провеждане на сезонните агротехническимероприятия, най-важното от които - сеитбата на слънчогледа. На много места вЮжна България са пропуснати оптималните срокове, през втората половина на март,при сеитбата на слънчогледа. За Северна България тези срокове са през първотодесетдневие на април.

През първотодесетдневие вегетацията на земеделските култури ще протича с умерени темпове,при средноденонощни температури близки до климатичните норми. В началото намесеца се прогнозира повишена вероятност за отрицателни минимални температури икритични стойности (под минус 2°С) за цветовете и завръзите на овошките. Презтози период зимните житни култури ще встъпят в начало на  фаза вретенене. При успешно презимувалитепосеви със зимна рапица ще протича фаза бутонизация.

През първатаполовина от второто десетдневие се очаква съществено повишение на температуритеи ускорено развитие на есенните посеви и трайните насаждения. До средата нааприл при пшеницата и ечемика ще протича масово фаза вретенене. В края напериода при част от посевите с рапица ще се наблюдава начало на фаза цъфтеж.При слънчогледа засят в края на март ще преобладава фаза поникване.

През следващияпериод очакваните валежи ще осигурят влага за нормалното протичане навегетацията при есенните посеви и засетите ранни и средноранни пролетникултури. В началото на пролетта почвените влагозапаси в 50см. и 100см. слой впо-голямата част от страната са много добри, над 90% от пределната полскавлагоемност (ППВ). Изключения има на места в Дунавската равнина (агростанциитеКнежа, Новачене) и Подбалканските полета (Казанлък), където нивото навлагозапасите е по-ниско (под 80% от ППВ).

През периодапо-подходящи условия за провеждане на растително-защитни пръскания срещу някоиикономически важни болести (ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата,сачмянка, струпясване, загиване на завръзите по дюлата и др.)  и вредители (листозаивачки, листни въшки,молци, хоботниците и др.) ще има  в началотои в края на първото и в средата на второто десетдневие на април.

 

Източник: НИМХ-БАН