Зеленото богатство на България

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 03.04.2017      1397


Под мотото “Гората е живот” за поредна година вБългария ще се проведе Седмица на гората от 3 до 7 април. Инициативата щепредостави възможността на деца от цялата страна да станат лесовъди за единден, а в рамките на събитието в местността Юндола на 4 април ще бъде откритНационален музей на горското дело. На 6 април ще бъдат засадении първите 3600 фиданки с брежански кестен в региона на село Брежани.

 

Гората е основенприродообразуващ фактор, който гарантира качеството на живот на хората. Тя енезаменим ресурс, който има огромно значение за запазването набиоразнообразието и околната среда на общата ни планета.

На 3 април,понеделник, от 11.00 часа в Националния исторически музей, гр. София ще сепроведе официалното откриване на Седмица на гората 2017 г. Форумът ще откриепроф. д-р Иван Палигоров - зам.-министър на Земеделието и храните. На събитиетоще бъдат връчени традиционните награди на отличените лесовъди и горскиинспектори.

В различнитесъбития, част от Седмицата на гората ще се включат структурите на шесттедържавни горски предприятия, Изпълнителна агенция по горите, както и природнитепаркове.

Един от основнитеакценти по места е успешната инициатива „Лесовъд за един ден“, която сепровежда на повече от 200 места в страната. В нея горските служителидемонстрират дейностите по опазване и грижа за природата. На децата сепредоставя възможност чрез интерактивни игри и занимателни беседи с лесовъди данаучат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и процесите, които протичатв тях.

На 6 април щебъдат засадени и първите 3600 фиданки с брежански кестен в региона на селоБрежани,  както бе взето решение на срещатапрез ноември 2016 г. между Югозападно предприятие, Държавно горско стопанствоСимитли и сдружение „Хора и традиции“. Радостта за хората от региона и то вСедмицата на гората е огромна, защото залесяването съвпада и с регистриранетона Асоциация на производителите на брежански кестени като първа стъпка къмевропейската сертификация на брежанския кестен като защитен български продукт.

 

Програма за провеждане на седмицата на гората – 2017

 

Седмицата нагората се чества от 1925 година. Тогава в България се провежда първият празникна залесяването. Девет години по-късно стажант-лесовъдът Георги Минков предлагачестването да продължи цяла седмица.

От тази година инициативата има и свое постоянно лого. То е дело на ХристоАнгелов, ландшафтен архитект от София. Запазеният знак бе отличен в рамките наконкурс от седемчленно жури от общо над 300 идейни проекта от цялата странапрез 2016 г.

 

Приветствие на министър Христо Бозуков по случай Седмицата на гората