Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 29.03.2017      1270


На 29 март 2017 г. в гр. Кюстендил ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Кюстендил), Селскостопанска академия (ССА) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) на тема: “Интегрирано управление на болестите и неприятелите при картофите”.

 

На семинарът гл. ас. Виолетка Благоева, Опитна станция по картофите -  гр. Самоков ще запознае гостите с интегрираното управление на болестите и неприятелите при картофите.

Елза Кадийска, гл. инспектор в отдел “Растителна защита“, ОДБХ - гр. Кюстендил ще представи на присъстващите фитосанитарният контрол при картофите.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Кюстендил ще разяснят на земеделските стопани различните възможности за подпомагане на картофопроизводителите по Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Събитието ще се проведе в гр. Кюстендил, ул. Македония № 2, Дом на науката и техниката (НТС), залата на 2 етаж.

 

Програма на семинарa