ДФ „Земеделие“ отпуска финансова помощ за борба с доматен миниращ молец

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 24.03.2017      1334


Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна общо8,520 млн. лв. по линия на четири държавни помощи, които ще действат през тазигодина. Предстои да бъдат изготвени указания за прилагане на одобрените схемиза държавни помощи. Предвидени са финансови помощи за борба с доматен миниращмолец по изпълнение на мерки по Националната програма от мерки за контрол наДоматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) и подпомогне настопаните по схемата за качество на производството на семена и посадъченматериал през 2017 г.

 

По първата схемасе предоставят 5,500 млн. лева за създаване и поддържане на родословна книга иза определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

С друго решениена УС на ДФ „Земеделие” са предвидени обезщетения за земеделските стопани,които имат загинали при бедствия животни и пчелни кошери. Ще се подпомагат тезиот тях, които са включени в регистъра на издадените констативни протоколи заунищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия през2016 г., изготвен от МЗХ. Заделеният финансов ресурс за направлението е 20 000лева.

Ръководният органна фонда предоставя 1,500 млн. лева по схемата „Помощ за компенсиране разходитена земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националнатапрограма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick(Lepidoptera). 

Субсидиите почетвъртата държавна помощ ще бъдат насочени за подпомогне на стопаните посхемата за качество на производството на семена и посадъчен материал през 2017г. По нея е утвърден финансов ресурс също от 1,500 млн. лева.


Източник: ДФЗ