Растителнозащитни грижи за овощните култури, лозата и зеленчуците през март

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.03.2017      10528

Периодът, когато овощните дървета са във фенофази на развитие “набъбване на пъпките”, „разпукване на пъпките” и „миши уши”, за семковите овощни видове има опасност от развитие на редица болести и намножаване на множество неприятели.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Семкови овощни видове

Основни вредители за периода

Струпясване по ябълка и круша Venturia inaequalis;Venturia pirina

Обикновена крушова листна бълха Cacopsylla pyri

Ябълков цветопробивач Anthonomus pomorum

● Струпясване по ябълка и круша Първичните заразявания от болестта се осъществяват от аскоспорите на патогена, които се намират в почвата и се изстрелват при обилна почвена влага, температура на въздуха над 5°С и установяване на фенофаза на културата “миши уши”. Симптоми по листата се появяват, веднага след разпукване на пъпките.

Стратегия за контрол на вредителя: За намаляване на първичните инфекции от аскоспори в този етап от вегетацията на културите е важно да се проведе първото предпазно пръскане.

Разрешени продукти за растителна защита:

Ябълка:

шампион вп (макк 50 вп, шамп вп)- 0,3 %; купроксат  фл-0,3 %; каптан 50 вп-0,2 %; каптан 80 вп-150-180 г/дка; мерпан 80 вдг-0,15 %; манфил 75 вг-320 г/дка; дитан м-45-200 г/дка; дитан дг-200 г/дка; санкоцеб 80 вп-200 г/дка; полирам дф – 0,2%/дка.

Круша:

шампион вп (макк 50 вп, шамп вп)- 300 мл/дка; купроксат  фл-300 мл/дка;  каптан 80 вп-150-180 г/дка; манфил 75 вг-320 г/дка; дитан м-45-200 г/дка; дитан дг-200 г/дка; санкоцеб 80 вп-200 г/дка; скаб 80 вг- 188 г/дка; бордо микс 20 вп-375-500 г/дка; косайд 2000 вг-155-680 г/дка; фунгуран он 50 вп-150-250 г/дка; витра 50 вп/купрохай 50 вп-150 г/дка; полирам дф - 200 г/дка.

Костилкови  овощни видове

Основни вредители за периода

Сачмянки  род. Stigmina, Pseudomonas, Xanthomonas

Ранно кафяво гниене Monilinia laxa

Къдравост по прасковата Taphrina deformans

Черна сливова плодова оса Hoplocampa minuta

Вишнев (черешов) хоботник Rhynchites auratus

Прасковен (клонков) молец Anarsia lineatella

Обикновената сливова щитоносна въшка Parthenolecanium corni

● Съчмянки Причинителите са различни видове гъби и бактерии, съчетани с неблагоприятни абиотични фактори на околната среда. Разсейването на спорите/бактериите се осъществява посредством дъжд, вятър и насекоми. Патогените нападат всички нарастващи зелени части. При младите още нарастващи листа се появяват дребни пурпурни точки, които се разрастват до дребни закръглени петна. Тъканите в средата на петната некротират и отпадат. Върху петурите се образуват дребни кръгли дупки. По леторастите също се образуват пурпурни точки, които се разрастват до закръглени или елиптични и слабо вдлъбнати петна с тъмнокафяв до червено-кафяв цвят.

Стратегия за контрол на вредителя: За намаляване на повредите от съчмянковия синдром, в този етап от фенологичното развитие на  културите “набъбване на пъпките”, „разпукване на пъпките”, третиране се провежда със следните ПРЗ.

Разрешените продукти за растителна защита:

Праскова: бордо микс 20 вп-375-500 г/дка; косайд 2000 вг-155-285 г/дка.

Кайсия:бордо микс 20 вп - 375-500 г/дка; косайд 2000 вг-185-280 г/дка; фунгуран он 50 вп – 150-250 г/дка; шампион вп ( макк 50 вп, шамп вп )–300 г/дка; витра 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 вп - 150 г/дка.

Слива: тирам 80 вг - 0,3 %; фунгуран он 50 вп – 110-200 г/дка; шампион вп ( макк 50 вп, шамп вп )–300 г/дка.

Череша и Вишна: тирам 80 вг - 0,3 %; фунгуран он 50 вп – 130-200 г/дка;  шампион вп ( макк 50 вп, шамп вп )–300 г/дка.

           

ЛОЗЯ

Основни вредители за периода

Екскориоза по лоза Phomopsis viticola

Червен овощен акар Panonychus ulmi

Шарен гроздов молец Lobesia botrana

●Екскориоза по лоза Причинителят на болестта зимува като плодни тела в кората на узрелите леторасти и като мицел в пъпките и дървесината. Критичен период за развитие на болестта, е от фенофаза  на лозите „набъбване на пъпките” до фенофаза „3-ти – 4-ти лист”, в съчетание с умерено топло време и влажност на въздуха над 98-100%. Симптомите на болестта се проявяват в загиване на основните пъпки, изтегляне на рамената и тяхното отмиране.

 

Стратегия за контрол на вредителя: Третирането с продукти за растителна защита  е наложително, ако в лозовите насаждения болестта е установена през предходната година. Извършва се едно самостоятелно пръскане, когато около 40% от пъпките разположени в основата на леторастите са във фенофаза „пеперуда”. При хладна и дъждовна пролет, когато чувствителният период за екскориозата се удължава, се прави второ пръскане, когато 30-40%  от пъпките в основата на леторастите са в фенофаза „2-3 листа”.

 

Разрешени продукти за растителна защита: антракол 70  вг - 0,3 %; верита вг - 0,2 %; каптан 50 вп - 0,3 %; микал флаш - 0,3 %; моментум екстра вг - 300 г/дка; пасодобле 70 вг - 200 г/дка; пенкоцеб 75 вг - 210 г/дка ; солофол - 188 г/дка; тиовит джет 80 вг - 1250 г /дка ; фолдър 80 вг - 187,5 г/дка; фолоу 80 вг/ фрилър 80 вг/ флоует 80 вг - 187,5 г/дка.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

Оранжерийно производство

Основни вредители за периода

Картофена мана Phytophthora infestans

Кафяви листни петна Alternaria solani

Листна плесен Fulvia fulva

Сиво гниене Botrytis cynerea

Кубинска мана Peronospora cubensis

Брашнеста мана по краставици Sphaerotheca fuliginea

Доматен миниращ молец Tuta absoluta

Оранжерийна белокрилка Trialeurodes vaporariorum

Листоминиращи мухи Liriomyza sp.

Трипсове Thrips tabaci, Franklinella occidentalis, Heliothrips haemorroidalis

Домати и краставици

Кубинска мана Болестта най-напред се появява върху най-старите листа и постепенно преминава върху по-младите. Върху горната страна на листата се образуват неправилни по форма и ограничени от жилките воднисти петна. От долната страна на листата петната са мазни, ясно ограничени от невратурата.

Стратегия за контрол на вредителя: Редовното проветряване на оранжериите за намаляване на относителната влажност. При установяване на първи признаци да се третира със системни фунгициди.

Разрешени продукти за растителна защита: алиет флаш - 0,3 %, бордо микс 20 вп - 375 – 500 г/дка, верита вг - 0,15 %, галбен 8 м 65 - 0,25 %, икуейшън про -  0,04 % (40 г/ дка), инфинито ск - 120-160 мл/дка, корсейт 60 вг - 20-30 г/дка, корсейт р дф -  0,25 %, косайд 2000 вг - 100 – 155 г/дка , куадрис 25 ск - 0,075 %, манкоцеб 80 вп  - 0,25 %, полирам дф - 180-200 г/дка и ридомил голд мц 68 вг - 0,25 %.

                                                                                                                            

●Брашнеста мана по краставици Болестта напада листата, листните дръжки и стъблата. По тях се  появяват повърхностни белезникави петна с брашнест налеп. При силно нападение листата жълтеят и изсъхват, цветовете опадат, а завръзите загиват. Брашнестата мана се проявява най-напред по растения намиращи се близо до входа на оранжерията или проветрителите, там където колебанията на температурите и влагата са най-чести.

Стратегия за контрол на вредителя: Растенията да не се поливат със студена вода, защото повишават чувствителността им към болестта.

Разрешени продукти за растителна защита: вивандо - 20 мл/дка (0,02%), домарк 10 ек -  50 мл/дка,  куадрис 25 ск - 0,075 %, кустодия - 50-100 мл/дка, систан 20 ев - 37,5 мл/100 л.вода (18,8 – 37,5 мл/дка), систан екозом ев - 65 – 165 мл/дка, тиовит джет 80 вг - 300 г/дка, топаз 100 ек - 0,025 %, флинт макс 75 вг - 20 г/дка, цидели топ - 100 мл/дка и шавит 25 ек/тридемол 25 ек - 0,02 %,

Листоминиращи мухи Мухите вредят като пробиват горният епидермис на листата и се хранят с изтеклият  сок. В резултат на убожданията се образуват дребни, бледи, точковидни петна, които по-късно покафеняват. Повредите от ларвите са резултат от храненето им с паренхима. Образуваните мините са извити, тесни, дълги, много често се пресичат или се съединяват помежду си, а екскрементите образуват тясна лентичка вътре.

Стратегия за контрол на вредителя: За проследяване на летежа и плътността на неприятелите да се използват оранжеви лепливи уловки.

Разрешени продукти за растителна защита: При домати:  вазтак нов 100 ек - 0,03 %, синеис 480 ск - 25-112,5мл./дка и тригард 75 вп - 0,02 %.

при домати и краставици: валмек - 15-100 мл/дка, вертимек 018 ек - 100 мл/дка, ланат 25 вп - 80-100 г/дка и пикадор 20 сл - 0,05 %.