Агрометеорологична прогноза за втората половина на месец март

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.03.2017      1320


В края на март се очаква повишение на температурите и ускоряване темповете на развитие при земеделските култури. При зимните житни ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост. Част от раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще встъпят във фазите цветен бутон, а на места  в южните райони – и в начало на фаза цъфтеж. Условия за провеждане предцъфтежни пръскания при овошките в равнинните райони на страната ще има през третото десетдневие.

Закъснелите зимни прояви на времето в началото на второто десетдневие на март задържаха, а в североизточните райони и във високите полета, където се  образува тънка снежна покривка (Разград - 8 cm, Добрич - 1 сm, София - 2 сm, Драгоман - 8сm) временно прекратиха развитието на есенните посеви.

През първите дни от периода агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури близки до нормата за второто десетдневие на март и до биологичния минимум, необходим за вегетацията на пшеницата, ечемика и зимната рапица. Изключения ще се наблюдават на места в Южна България, където се очакват по-високи температури.

В края на второто и началото на третото десетдневие се очаква съществено повишение на температурите и активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и трайните насаждения. При зимните житни култури ще протича масово фаза братене. При овощните култури ще се наблюдават фазите набъбване и разпукване на пъпките. В южните райони при лозата ще се осъществява фаза сокодвижение (плач).

През втората половина от третото десетдневие се прогнозира краткотрайно влошаване на топлинните условия. На места в Северна България и високите полета не се изключват превалявания от сняг и условия за затихване на вегетацията при есенните посеви. В края на март се очаква повишение на температурите и ускоряване темповете на развитие при земеделските култури. При зимните житни ще се наблюдава увеличение на коефициента на братимост. Част от раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) ще встъпят във фазите цветен бутон, а на места  в южните райони – и в начало на фаза цъфтеж.

През втората половина на март критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.   Очакваните валежи през периода ще увеличат почвените влагозапаси в двуметровия слой. Падналите валежи до средата на март, на много места в страната над 35-45 l/m², а в някои райони от Северна България – над 50 l/m² (Враца - 57 l/m², Плевен - 56 l/m², В.Търново - 58 l/m², Свищов - 61 l/m², Русе - 60 l/m²,  Шумен - 77 l/m², Разград - 55 l/m², Варна - 56 l/m²,  увеличиха почвените влагозапаси в еднометровия слой. В по-голямата част от полските райони те достигнаха нива до пределната полска влагоемност (ППВ).

До края на второто и в началото на третото десетдневие на март високото съдържание на влага в горните почвени слоеве на много места в страната ще отложи предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване със средноранни пролетни култури. Поради тази причина в част от Южна България ще бъдат пропуснати агротехническите срокове, през втората половина на март, при сеитбата на слънчогледа.

Условия за провеждане предцъфтежни пръскания при овошките в равнинните райони на страната ще има през третото десетдневие.

Източник: НИМХ-БАН