Ариста ЛайфСайънс - „Ние култивираме просперитет!“

Автор(и):  Ариста ЛайфСайънс България
Дата: 17.03.2017      3454

Разговор с господин Миладин Назарков, мениджър маркетинг и продажби на Ариста ЛайфСайънс България ЕООД

Тази година Ариста ЛайфСайънс България участва за първи път в международната селскостопанска изложба АГРА 2017 и спечели Златен медал за своя продукт Тализма в „Конкурса за иновации“, който е важна част от земеделския форум и отразява тенденциите в областта на световното и българското земеделие.

На какво се дължи Златния медал за продукта Тализма на Ариста ЛайфСайънс България в раздел „Торове и препарати за селското стопанство“- на „случайния успех на първото участие“ или е заслужено признание?

Факт, е че това е наше първо участие на панаира Агра в Пловдив като нова мултинационална компания, която официално отвори врати в края на ноември 2016 година. На този форум имахме изграден щанд, където посрещахме своите настоящи и бъдещи партньори и клиенти.  С това участие фирма ЛайфСайънс ЕООД пожъна успехи и остави трайни следи, като взе награда „Златен медал“ в „Конкурса за иновации” на продукти и разработки в областта на селското стопанство, раздел „Торове и препарати за селското стопанство“ с продукт „Тализма“ – универсален инсектицид и биоцид!

Наградата бе връчена официално на организирана гала вечер от Зам. Министър на Земеделието и храните, доц. д-р Светла Янчева.

Ариста ЛайфСайънс ЕООД обединява в себе си четири компании, три от които добре разпознаваеми на българският пестициден пазар, като Chemptura (Витавакс; Ранкона; Пантера и др.); Agriphar (Нуреле Д; Даскор; Цитрин Макс; Проксанил; Силит 400 и др.); Arysta LifeScience (Селект Супер; Центурион и др.) и нова за българския пазар, но добре позната в Европа и по света, Goemar (Тонивит; Мултолео и Апетайзер), която произвежда и предлага висококачествени биостимулатори от водорасли и биопестициди с високо европейско качество.

Ариста ЛайфСайънс се стреми да предлага иновативни решения, които отговарят изцяло на потребителското търсене, а също така задоволяват икономическите очакванията, които имат към тях ползвателите.

Тализма ЕК (емулсионен концентрат) е високо ефективен инсектицид срещу складови вредители по зърното. Към коя конкретна група на потребители е орентиран? Срещу кои вредители действа активното вещество Циперметрин 80 г/л. + Пиперонил бутоксид 228 г/л.

Продукт Тализма ЕК е продукт, който се предлага от нашата компания от 2016 година. Продукта е регистриран като биоцид и инсектицид. Високоефективен продукт като инсектицд за унищожаване и дългосрочно предпазване от неприятели в празни и пълни складови помещения чрез дезинсекция или директно третиране на зърното. Унищожава веднага наличните неприятели – моментален ефект на пиретроида – и предпазва помещенията и зърното от  6 до 18 месеца след прилагане. Засяга всички подвижни  стадии. Има широк спектър на действие срещу различните вредители: гъгрици, брашнояди, зърнояди, молци и акари по зърното и сушените плодове.

Тализма ЕК може да се прилага и като биоцид срещу битови вредители. Кои са те и какъв е механизъмът му на действие при тях?

Като биоцид с остатъчно действие за контрол на хлебарки, комари, кърлежи, бълхи и мухи за употреба вътре и около складове, жилищни и производствени сгради, включително и болници (без сектори с лежащо болни), ресторанти, кухни, хотели и заведения за бързо хранене, военни поделения, магазини, кланници, кофи за смет, сметища, торища и др. За употреба върху всякакви повърхности, където насекомите преминават – стени, тавани, подове, настилки, рафтове (без тези, върху които се приготвя храна). Продукта се прилага под формата на водни разтвори с помоща на ръчна или гръбна пръскачка, там където се размножават и обитават целевите инсекти. Преди обработката помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума. При обработки на закрито, вратите и прозорците се затварят плътно за около 30 минути, след което помещенията се проветряват добре за 60 минути.

Преди обработка на открито, площите задължително да се окосят. Препоръчителна повторна обработка след 7 дни, за да се унищожат ларвите от останалите яйца при първата обработка, тъй като пиретроидите имат остатъчен ефект от 24 часа. Биоцидът да не се прилага за обработка на повърхностни водни обекти, използвани за питейно-битово водоснабдяване. Брой и продължителност на третиранията, както и интервали от време между третирането и достъпа на хора и животни до третираните зони: В зависимост от вида на насекомото, нападението, обработваната повърхност, начините на обработка, климатичните и др. фактори, обработката може да се повтаря през 1 до 3–4 месеца. При площно третиране достъпът на хора и животни е след 24 часа. Вътрешното третиране се извършва при празни от хора, животни, напитки и храни помещения, след което се затварят плътно вратите и прозорците за около 30 минути. Достъпът на хора и животни се разрешава в зоните, след утаяване на аерозола и/или  активно проветряване от 60 минути.

При контакт на насекомото с продукта, то загива.

Защо Тализма ЕК e алтернатива на органофосфорните продукти и фумигантите? Какви са предимствата при употребата на този инсектицид?

Формулацията е специално разработена за складове. Тализма има бързо действие и продължителен ефект, сходен на фосфороорганичните съединения, но с кратък карантинен срок – 1 ден. Трайно унищожава всички летящи и пълзящи насекомни неприятели и акари посредством контактното и стомашно действие или вдишване на пиретроида, подсилен с дългото последействие на синергиста.

Каква дезинсекция се използва при прилагането на Талазма ЕК в складови помещения?

Преди обработка - дезинсекция се изпразва и почиства склада, като се премахнат всички нечистотии, прах, паяжини и т.н. С готовия за употреба разтвор се обработват максимално добре стени, тавани, под, носеща конструкция и елементи на склада (особено около врати и прозорци). Уплътнява се добре склада и се затваря за 48 часа след обработка. Техника за внасяне: Тракторна или гръбна пръскачка, пръскачки с ниско налягане, ултрамалообемни пръскачки, както и генератори за топъл и студен аерозол.

Всички ПРЗ, които се прилагат за обеззаразяване на складови помещения, се водят първа категория за употреба. Това означава, че третирането с Тализма ЕК трябва да се извършва под контрол на лице с висше агрономическо образование със специалност растителна защита.

Какво ще посъветвате своите настоящи и бъдещи клиенти?

Тализма е първа категория на употреба, като продукта  се употребява от или под контрола на специалист агроном – “Растителна защита”!

/РЗ/

В ръцете си „Ариста ЛайфСайънс“ държи голям портфейл от продукти – 44 вида във всички сегменти на растителната защита и ключа към успеха. Специалистите са убедени, че правилните решения и качествените продукти несъмненено ще направят българските земеделци успешни и доволни от своите резултати. 

за Тализма и други продукти и решения на фирмата вижте на: arystalifescience.bg