Министър Бозуков: директните плащания са съществен инструмент, който трябва да продължи да се прилага

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 09.03.2017      1696


Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков на среща на земеделските министри в Брюксел зяви, че твърдо се противопоставя на двойните стандарти при производство на стоки в ЕС. По отношение на Общата селскостопанска политика България одобрява оставането в сила на директните плащания и през следващия програмен период.

 

На заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел на 6 март в Белгия земеделските министри обсъдиха бъдещето на Общата селскостопанска политика, съобщава земеделското ведомство. Министърът на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков заяви, че за България директните плащания са съществен инструмент, който е доказал своята ефективност и трябва да продължи да се прилага. Този вид подкрепа допринася за стабилизиране на доходите на земеделските стопани и продължаването й след 2020 г. ще бъде допълнителна гаранция за постигане на гъвкав, конкурентен и устойчив селскостопански сектор в ЕС. За България обвързаното с производството подпомагане е изключително важно, защото позволява решаването на специфични регионални проблеми, допринася за производството на безопасни и висококачествени продукти, за създаване на работни места и задържане на населението в селските райони.

На срещата беше обсъден и проблема с нелоялните търговски практики в хранителната верига на ЕС. Министърът подчерта, че тези практики могат да бъдат спрени само чрез обща нормативна уредба за ограничаване им, която включва контролен механизъм на европейско ниво, гарантиращ коректната търговия на храни с качество, специфично само за дадена марка.  Това означава, че всички храннителни продукти, предлагани от Единния европейски пазар, трябва да отговарят на идентични стандарти за качество и безопасност, разпознаваеми за потребителя.

Влагането на по-евтини суровини и различна пропорция на използваните съставки и едновременно с това предлагането на произведените храни на цени като на висококачествените продукти е явна злоупотреба с доверието на потребителите към дадена търговска марка, подчерта още министър Бозуков.