Наръчниk за кандидастване за директни плащания за Кампания 2017

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.03.2017      1602


Министерството на земеделието и храните публикува наръчниk за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2017.

 

През Кампания 2017 продължава да се проверява изискването, въведено от Кампания 2015 и приложено и през Кампания 2016, всички кандидат-бенефициенти на директни плащания да бъдат активни земеделски стопани. В приложените наръчници са разяснени различните схеми за подпомагане на земеделски стопани, базирани на площ, зелени директни плащания,  подпомагане на селскостопански животни и схеми за производителите на плодове и зеленчуци. Също така са достъпни и документите и поясненията за фермери, които се занимават с отглеждането на тютюн, памук и протеинови култури.

В наръчниците са включени и площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация за целите на ЕНП, засадени с бързорастящи дървесни видове с определен максимален цикъл на реколтиране, като тополи, върби, липи, чинар и т.н.

Вътре ще намерите информация и за междинните култури по ЕНП (екологично насочени площи) са смески от не-житни култури и житни култури, които се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура. Засяването или подсяването трябва да се извършва в срок до 30 септември в годината на кандидатстване за директни плащания. Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за

получаване на реколта или използване за паша.

В 52 страници са описани подробно всички схеми, по които могат да кандидастват стопаните в Кампания 2017.


Вижте наръчника за кандидастване за директни плащания 2017 ТУК