Байер Кроп Сайанс: Залп от иновации в растителната защита!

Автор(и): 
Дата: 06.03.2014      1205

Александър Бушермьоле и Ралица Янакиева, Бизнес мениджър на Байер КропСайанс България, отправиха своите специални поздравления към ключовите земеделски производители от Северoзападна и Централна Северна България. “Вие сте хора със силна професионална биография, лица на новото българско земеделие, част от европейското агропространство”, отбеляза г-жа Янакиева. Тя увери присъстващите, че Байер КропСайанс и през тази година ще демонстрира най-високите нива на своя корпоративен ангажимент и своите отговорности да подкрепя българското земеделие в процеса на интензификация и модернизация на растителната защита като фактор за печелившо производство.

Жечо Мурзов, Маркетинг мениджър на Байер КропСайанс България, и Ивелин Тончев, Мениджър Техническо развитие на компанията, ситуираха концепцията на Байер за комплексна защита на зърнените култури. Корпоративният инженеринг предлага решения за всяка фитосанитарна ситуация. През тази година Байер позиционира на пазара 5 нови продукта – хербицидите Буктрил Универсал и Аденго, фунгицидите Сфера Макс и Зантара, и инсектофунгицида Юнта Куатро за обеззаразяване на пшеница и ечемик за посев.

Новите продуктови предложения са убедителен пример за това, че откривателският комплекс на световния лидер в агрохимическата индустрия – Байер КропСайанс, работи на пълни обороти и резултатите от тази главозамайваща активност са пред нас. Иновациите препотвърждават факта, че продължава с висок темп и в реално време процесът на надграждане на всички корпоративни технологични проекти. Тези пестицидни продукти с ярка индивидуалност, идентичност и неподражаемост генерират нова динамика в растителнозащитните практики, създават допълнителна гъвкавост и приспособимост на схемите за приложението им и ефектите от тяхното действие.

х х х

Байер КропСайанс България стартира новия сезон по възможно най-позитивен и многообещаващ начин – 5 нови продукта за растителна защита, този факт впечатлява и респектира, повишава конкурентоспособността на търговското портфолио. Изключително високото постижение е голям инвестиционен импулс за българското земеделие. “Интересът, който проявяват най-иновативните земеделски производители от страната към нашето тазгодишно пазарно присъствие на пестицидния пазар, е индикация, че вървим в правилната посока”, посочи Ралица Янакиева. И допълни, че корпоративният проект за трансфер на иновации е многофакторна система за отворена комуникация със земеделците от страната. Целта е ексклузивната информация за продуктовия ресурс на компанията и неговите потенциални възможности да решава по възможно най-бързия и убедителен начин всички проблеми от растителнозащитно естество, да достига в автентичен и коректен вид до възможно най-много заинтересовани страни. В тази връзка, сподели г-жа Янакиева, членовете на екипа са максимално мотивирани да участват активно в партньорския диалог. Ние, от Байер КропСайанс, заяви тя, не се припознаваме като търговци, а като доверени консултанти. В тези наши консултантски формации включваме и научни капацитети в областта на хербологията, фитопатологията и ентомологията.

Байер КропСайанс е инвеститор с ясна цел и мисия: предлага върхови постижение на българското земеделие и решения за всяка фитосанитарна ситуация. Това означава, че предлага растителна защита от нова генерация, означава постигане на висок здравен статус на земеделските култури, означава предвидимост и устойчивост на производството. /РЗ/