Пръстеновидното гниене по картофите – коварна болест

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.03.2017      2432


Симптомите на тази болест много често се бъркат със симптомите, причинени от гъбни  патогени – мана, вертицилийно увяхване или ризоктония. Естественото остаряване на растенията, както и механичните повреди, причинени от някои агротехнически намеси, имат сходни изяви. 

Това може да заблуди производителите и те неправилно да ориентират мерките за борбата. Затова посевите трябва внимателно да се наблюдават. И при всяко съмнение да се търси консултация на специалист.


Причинител на пръстеновидното гниене  е бактерия – Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus, която напада единствено картофите. Заразените растения бавно увяхват, което е най-силно забележимо след прецъфтяване. Краищата на листата се завиват нагоре лъжичковидно, повърхността загубва своя блясък и от сиво-зелени те стават жълти. По-късно те некротират. Стъблата се напукват и обезцветяват – при напречен разрез от тъканите изтича мазен ексудат. Ако клубените се разрежат по дължина, се наблюдава жълто оцветени зони в проводящите тъкани/пръстен/ в близост до окото. По-късно целият проводящ пръстен потъмнява. При притискане на клубените от проводящия пръстен излиза на струйки кремообразна материя.

Основен начин за пренасяне на бактерията е чрез заразен посадъчен материал. Източник на зараза са контейнери, работен инвентар и складови помещения. Бактерията може да запази жизнеността си 63 месеца.


Контрол

· Задължително е да се използва здрав посадъчен материал, придружен с фитосанитарен паспорт!

· И както в началото се спомена, внимателно да се наблюдават посевите и задължително да се търси помощта специалист, за да бъде точно диагностицирана болестта