Агрометеорологична прогноза за първата половина на месец март

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.03.2017      1225


През първата половина на март агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. След краткотрайното понижение на температурите в началото на месеца през първата седмица на март се очаква съществено подобрение на топлинните условия. Прогнозираните наднормени температури, с максимални стойности до 20°С, ще доведат до активизиране на вегетацията при есенните посеви и при  раноцъфтящите овощни култури в земеделските райони на страната.

 

Високите максимални температури в края на февруари, на места до 21-23°С (Видин, Враца, Ловеч, В.Търново, Пазарджик) възобновиха вегетационните процеси при пшеницата, ечемика и зимната рапица, нарушиха принудителния покой и при част от трайните насаждения.

През първата половина на март агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика. След краткотрайното понижение на температурите в началото на месеца през първата седмица на март се очаква съществено подобрение на топлинните условия. Прогнозираните наднормени температури, с максимални стойности до 20°С, ще доведат до активизиране на вегетацията при есенните посеви и при  раноцъфтящите овощни култури в земеделските райони на страната.

В края на първото и през първата половина от второто десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми, които ще ограничават развитието на земеделските култури. В Северна България и високите полета, където не са изключени валежи и от сняг, ще се наблюдава затихване и прекратяване на вегетацията при есенните посеви. В Южна България стойностите на средноденонощните температури ще бъдат близки до биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури и зимната рапица.

До средата на март при овощните култури ще протичат фазите набъбване и разпукване на пъпките при раноцъфтящите видове (бадем, кайсия, праскова) в южните райони на страната. През периода критични минимални температури за равнинните култури не се прогнозират.

Честите валежи през първата половина на месеца ще възпрепятстват на много места в страната навременното провеждане на сезонните агротехнически мероприятия - подхранването на есенниците с азотни минерални торове, предсеитбените обработки и сеитбата на ранните пролетни култури (фий, овес, грах, пролетен ечемик). По-подходящи условия за провеждане на предцъфтежните пръскания при овошките ще има през първата седмица на март и в началото на второто десетдневие.

 

Източник: НИМХ-БАН