Най-актуално за полските култури през пролет 2017 г.

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 27.02.2017      2486

Новият фунгицид ЧЕРОКИ за контрол на икономически най-важните болести в житни култури, се очертава като много актуално и солидно предложение от Синджента. ЧЕРОКИ е уникална комбинация от три активни вещества и различни механизми на действие – представлява отлична синергия между два триазола и нитрил, което дава множество предимства за земеделските производители, които търсят категоричен контрол на най-важните болести в житни култури. ЧЕРОКИ има контактно, предпазно, антиспорулантно, двойно системно, лечебно и изкореняващо действие. Комбинацията от активни вещества в ЧЕРОКИ осигурява защита отвътре и отвън на културното растение, защитава и новия прираст и действа и с газова фаза. Активните вещества в ЧЕРОКИ се допълват отлично – контактното действие предотвратява и спира развитието на спорите попаднали върху културното растение и по-този начин предотвратява проникването на болестта вътре в растението. Това дава възможност енергията на културното растение да бъде насочена към реализиране на добивния му потенциал. Двойно системното действие осигурява от една страна изключително широкоспектърна защита, от друга бързо инициално действие за стопиране на проникналите преди третирането болести и от трета - достатъчно последействие за защита от бъдещи „нападения“. Едновременно с това формулацията е суспензионна емулсия с WeatherStik технология, което гарантира отлично прилепване и бързо проникване на активните вещества и много висока устойчивост на отмиване от дъжд. ЧЕРОКИ има две дози и широк прозорец на приложение – 133 мл/дка и 200 мл/дка, от братене до края на цъфтеж в пшеницата (до начало на цъфтеж в ечемика). Има отлична смесимост с хербициди и силно се препоръчва за третиране във фаза братене за осигуряване на чист старт на културата без болести или на ранното им стопиране и изкореняване. Има и други интересни „бонуси“, които ЧЕРОКИ носи за културата, освен вече споменатите широкоспектърно действие и няколко нива на защита, и това e антистресово физиологично действие върху културното растение. В този смисъл Синджента осигурява една солидна и високо надеждна фунгицидна програма за пшеница, която обхваща: 1/ третиране във фаза братене с ЧЕРОКИ (133 мл/дка, ранно и превантивно; по-висока доза се препоръчва, ако се цели защита при очакван силен натиск от болести или мощно изкореняващо действие); 2/ третиране във фаза флагов лист с АМИСТАР ЕКСТРА – 70 мл/дка за широкоспектърна защита от болести плюс икономически значим зелен физиологичен ефект; 3) ако се налага защита на класа от болести – МАГНЕЛО в доза 100 мл/дка. 

Защо Синджента препоръчват именно тази програма? Поискахме кратък отговор от Николай Грамчев, Мениджър кампании Царевица и Житни култури, който отговори много еднозначно: „ЧЕРОКИ и АМИСТАР ЕКСТРА са основните продукти във фунгицидна програма, с която е регистриран Световен рекорд по добив на зърно от пшеница. И двата продукта са флагмани на Синджента във Франция, Великобритания, Унгария и други европейски страни и дават висока добавена стойност и отлична възвръщаемост на земеделските производители.“

Разбира се има и други атрактивни предложение от Синджента в царевица и житни култури за пролетта на 2017 година:

Познатата и ефективна в пшеница фунгицидна технология (приложението на Артеа във фаза братене и Амистар Екстра във фаза флагов лист), вече събрана в промоционален пакет 25 л. + 35 л. с изключително атрактивна цена – технология за широкоспектърен контрол на болести в пшеница от братене до начало на изкласяване, която е подходяща при по-ниска интензивност на отглеждане;

Втори промоционален пакет за контрол едновременно на плевели и болести във фаза братене на житните култури: Аксиал Едно 10 л. + 5 л. Артеа – технологията се отличава с широк прозорец на приложение, категоричен контрол на широк спектър от болести и смесено заплевеляване - до вретенене на дивия овес и до края на братене на културата; и предлага сигурност и селективност в пшеница и ечемик на много много атрактивна цена;

Изключително атрактивен като технология и цена промоционален пакет в царевица:  семена Царевица + безплатен хербицид за 25% от площта – пакетът е уникален (10 торби царевица + 5 литра безплатен КАМИКС), защото включва високопродуктивни хибриди царевица на Синджента + безплатен селективен широкоспектърен почвен хербицид КАМИКС, за отличен старт на културата без плевели. Промоционалният пакет включва само определени водещи хибриди на Синджента от ФАО 300/400 и един от ФАО 500; всички хибриди, включени в промоцията с безплатен КАМИКС, са подходящи за ранна сеитба при 5-7оС, а списъкът предлага както хибриди за зърно (доказалите се Улисес, Иридиум, Термо и най-новата генетика Зефир) така и такива, които са подходящи както за зърно така и за силаж (доказалите се Октавиус, Сенко и най-новата генетика Креон). Сам по себе си КАМИКС се доказа през последните години като високо ефективен, високо селективен и гъвкав почвен хербицид за контрол на плевелите без значение в коя фаза е културата.

ЧЕРОКИ: https://www.syngenta.bg/bg/product/crop-protection/fungicid/cheroki

Промоции: https://www.syngenta.bg/bg/promocii-2017