“KWS Академия“ събра земеделски производители и изявени български учени

Автор(и):  Ваня Георгиева
Дата: 06.03.2014      1138

През януари за втори път се проведе „KWS Академия“ в Правец. Форумът събра над 300 водещи земеделски производители от цялата страна, който имаха възможност да обменят опит помежду си, да се запознаят с новите предложения на фирмата за настоящия сезон, да видят резултатите от полетата през миналата производствена година, както и да научат практически новости, получени от опити, проведени от изявени български учени.

Искаме да запознаем българските производители с последните новости в световното земеделие, в частност и с най-новите разработки на фирмата, с които целим да осигурим сигурен успех на фермерите, каза в приветствието си Кристиан Гайсбьок, мениджър на „KWS Семена България“.

За една година се случват много неща в земеделието, и те трябва да се споделят. От една страна ние да представим новите си разработки – хибриди, технологии на отглеждане на културите, т.е. всичко, което прави производството по-рентабилно и успешно, а от друга – фермерите да поставят проблемите си, но и да покажат постиженията си през изминалия сезон, което също е важна обратна връзка, категорични са от екипа на „KWS Семена България“.

В резултат на много изпитвания при различните почвени и климатични условия в отделните райони на страна компанията избира само хибриди, които са показали добро представяне и са подходящи за страната ни. Всички хибриди от богатото портфолио на KWS, независимо от тяхното направление – за зърно, силаж или биогаз, оправдаха очакванията на земеделските производители в България. Успешните производители вече се убедиха, че за да постигнат добри резултати, се нуждаят от качествени семена. А безспорно KWS е от фирмите, които може да предложи такива продукти. Отново най-богата е сортовата листа на хибридите царевица. Несъмнено това е най-важната култура за фирмата, която има и най-сериозен дял в Европа в този сегмент. Освен това от KWS предлагат семена от слънчоглед, пшеница, зимен ечемик и зимна маслодайна рапица. Царевичните хибриди обхващат всички групи по ФАО, като най-застъпени са групите 300 и 400, но също така има и от по-ранната и от по-късните групи. От KWS обръщат сериозно внимание и на хибридите царевица, подходящи за силаж и биогаз. Въпреки че на този етап отглеждането им у нас все още е ограничено, занапред това е ниша, която ще се разраства, смятат от фирмата и затова е добре фермерите да ги познават като възможност.

Царевичните семена, които предлагаме, са типична класическа селекция, тъй като имат сигурност при отглеждането, дават отличен добиви и са съобразени с почвено-климатичните условия на страната ни, подчерта пред фермерите Светослав Серафимов, агросървизмениджър на KWS Семена България, който накратко презентира най-новите, но и утвърдени в практиката хибриди.

Задължителна част от „KWS Академия“ е участието на изявени български учени, които от години провеждат опити с продукти на фирмата при различни производствени условия, като търсят най-добри решения за успешно производство.

Голям интерес предизвика презентацията на проф. Тоньо Тонев от Аграрния университет Пловдив, а именно: „Царевицата – царица на полята“. Полските опити са проведени с различни хобриди царевица, предлагани у нас, като са използвани различни методики – при различен поливен режим, при различна гъстота на сеитба и при различно торене.

Изводите, които може да се направят от проведените опити, са изключително ценни за работата ни, споделят фермерите. Благодарение на тях може да преценим например дали при поливни условия е препоръчително да увеличим посевната норма и да направим по-интензивно торене, за да планираме добивите. Както и при други условия на средата, какво да се предприеме, за да има успешно производство.

В последните години въвеждането на иновативни решения правят производството по-рентабилно, съответно успешно. Всичко това води до по-високи количествени и качествени добиви, които повече от всякога ще са цел на производителите, особено в години, когато цените на продукцията не са много високи. А именно с получаването на по-добри резултати, това е един от начините за оптимизиране на производството. Не по-малък интерес предизвика и презентациите на проф. Мария Нанкова на тема: „Азотно хранене при царевицата“ и на проф. Андон Василев „Физиология на слънчогледа“.

Храненето на културите е сред решаващите фактори за получаването на отлични добиви – както на количество, така и на качество. В последните години, фермерите, които обръщат сериозно внимание на храненето на културите, показаха с получените резултати, че торенето е фактор, който заслужава внимание. И съчетанието на два от основните фактора, а именно отглеждане на високодобивни хибриди с правилно хранене води до високи добиви. А че земеделието има огромно значение не само в света, но и у нас, както и че е сред водещите отрасли в световната икономика, е без съмнение. Това се видя нагледно и от презентацията на акад. Атанас Атанасов. От земеделието зависи производство на храни, фуражи и енергия, като нуждата от тях ще се увеличава в бъдеще. А качеството на храните е от основно значение за здравето и продължителността на живота, е и изискване, на което ще се държи все повече и повече. За съжаление, според акад. Атанасов, земеделието у нас е приоритет повече на думи. Има много да се работи, за да стане то наистина европейско и много по-успешно.