Листна плесен по доматите

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.02.2017      5864


Листната плесен е болест, която напада доматите, отглеждани в оранжерии или парници. Когато обаче времето е много влажно, тя се наблюдава и в лехите на открито, и в градините. Причинител - Cladosporium fulvum.

 

Първите видими признаци на болестта да се търсят по листата от долните етажи на растенията. От горната страна на листата се наблюдават бледи, разлети петна,  от долната се формира светъл, а по-късно - кадифен налеп. Върху един лист могат да се образуват много петна. Нападнатите тъкани некротират, а при силно нападение поразените листа падат.

 

Стратегии за контрол на вредителя: 

В оранжериите да се осигури добро проветряване, влажност на въздуха под 70 % и температура 18-22°С. 

Балансирано минерално торене; 

Благоприятен воден и въздушен режим; 

Устойчиви сортове; 

Обеззаразяване на почвата след приключване на вегетацията;

При поява на болестта да се третира с някой от разрешените фунгициди. 

 

Разрешени продукти за растителна защита: 

СИНСТАР - 70-80 мл/дка и ЦИДЕЛИ ТОП -100 мл/дка, СИНГУН- 100-150 г/дка (разрешението му изтича на 09.06.2017).