Намалете риска с Каптан 80 ВГ

Автор(и):  Ариста ЛайфСайънс България
Дата: 17.02.2017      11980

Активно вещество Каптан - 800 г/кг

Формулация: Вододиспергируеми гранули (ВГ)

 

Каптан 80 ВГ е широкоспектърен фунгицид на фирмата Ариста за борба с редица икономически важни болести в зеленчукови, овощни (семкови и костилкови) и и ягодоплодни култури. Фунгицидът е включен и в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период 2017 година.

Начин на действие

Каптан 80 ВГ е контактен фунгицид с отлично предпазно действие срещу широк спектър от фитопатогенни гъбни болести. Инхибитор на кислородния обмен в клетъчния метаболизъм, той задържа прорастването на спорите и не позволява рзвитието на мицела, както в начални, така и в напреднали стадии на инфекция. Притежава дългосрочен ефект, който започва веднага след пръскането и трае поне 8-10 дни.

Забележки

Максимум 6 приложения на сезон при семкови овощни, в това число и предцъфтежно третиране. Да не се прилага при ябълки от сортовете Делишъс и Уайнсеп и круши, сортове Анжу и Босковска масловка. Максимум 5 приложения при костилкови овощни на сезон. Да не се извършват и други третирания с продукти, съдържащи фталимиди.

Смесимост

Каптан 80 ВГ е смесим с повечето използвани в практиката продукти за растителна защита. Въпреки това преди употреба на смеси да с епроверява за съвместимостта и поносимостта им от растения. Да не се смесва с алкални пиретроиди и минерални масла и да не се използва непосредствено след тяхното приложение. Производителят не носи отговорност за последствията, произтичащи от смесване на различни продукти.

Предимства

· Лесен з аупотреба в удобни опаковки и гарантирано високо качество на формулацията / вододиспергируеми гранули (WG), отсъствие на прах, 100% разтворимост, без поява на утайка и пенливост.

·  Много добро покритие на третираните части на културите. Отлична защита на културите, дори и след дъжд.

·  Гарантирана ефикасност при различни температури на въздуха / може да се използва по всяко време през периода на растеж на културите.

·  Не въздейства отрицателно върху жизнеността на прашеца, независимо от времето и фазата на развитие на растението.

·  Безопасен за пчели, опрашващи насекоми и ентомофаги.

·  Дългосрочен ефект, който започва веднага след пръскането и таре минимум 8/10 дни.

·  При употреба не предизвиква пригори по листата, цветовете и плодовете. Не води до обезцветяване.

·  Широк вегетативен прозорец на употреба при регестрираните култури.

·  Гарантирана безопасност на оператора, околната среда и потребителите.

·  Няма данни за възникване на резистентност към продукта.

Култури

Каптан 80 ВГ се прилага при следните култури:

домати, ябълки, круши, дюли, азиатски круши “Наши”, череши, сливи, праскови, нектарини, кайсии и ягоди (в оранжерии).

Болести (патогени)

Каптан 80 ВГ действа срещу следните болести (патогени):

· Картофена мана (Phytophtora infestans),

· Сиво гниене (Botytis cinerea),

· Алтернария (Alternaria solani),

· Струпясване (Venturia spp.)

· Ранно и късно кафяво гниене (Monillia spp.)

· Къдравост (Tafrina cesari)

· Кривули (мехурки) по сливите (Tafrina pruni)

· Сачмянка (Stigmina carpophila)

За повече информация относно каталога с актуалните ПРЗ може да се обърнете към Ариста ЛайфСайънс