Картофена мана

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.02.2017      2287


Причинителят на картофената мана по доматите (гъбата Phytophthora infestans) напада всички надземни, части на доматовите растения. Затова трябва да се обследват оранжериите за поява на признаци от болестта. Първите петна да се търсят по периферията на най-долните листта. Наблюдават се неправилни до закръглени воднисти петна, които по-късно покафеняват. При висока влажност от долната страна на петната се появява пръстен с белезникав спорообразуващ налеп.

Стратегия за контрол на вредителя

Култивационните съоръжения да се проветряват редовно. Да не се допуска оросяване на растенията и задържане на капки вода по тях. В отопляемите оранжерии това може да се постигне чрез повишаване на температурата.

Преди появата на първите признаци на болестта, да се извършват профилактични третирания.

Разрешени продукти за растителна защита

акробат р - 0, 25 % (250 г/дка), акробат плюс вг - 200 г/дка, валбон - 180-200 г/дка, верита вг - 0,15 %, винкер вг - 200 г/дка, икуейшън про - 0, 04 % (40 г/дка), кариал стар - 60 мл/ дка, консенто ск - 200 мл/дка, корсейт 60 вг - 20-30 г/дка, корсейт м дф - 0, 25 %, куадрис 25 ск - 0,075 %, купертин м - 400 г/дка, лието - 40-45 г/дка, манкоцеб 80 вп - 0, 25 %, манфил 75 вг - 210 г/дка, меден оксихлорид 50 вп - 0, 25 %, мелоди компакт 49 вг - 185 г/дка, пенкоцеб 80 вп - 200 г/дка, пенкоцеб 75 вг - 210 г/дка, пергадо мед  27 вг -  500 г/дка, полирам дф - 0,2 %, проксанил - 250 мл/дка, ревус 250 ск - 0,05 % (50 г/дка), ридомил голд мц 68 вг - 0,25 %, ридомил голд р вг - 500 г/дка, санкоцеб 80 вп - 200 г/дка, синстар - 70-80 мл/дка, фортуна глоуб - 200 г/дка, фунгуран он 50 вп - 0,15 %, шампион вп/макк 50 вп/шамп вп - 0,15 %, каптан 80 ВГ - 150-190 г/дка.