Юбилейното издание на Списъка на ПРЗ - 2017 е вече при своите читатели

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 08.02.2017      15149


Юбилейното издание на Списъка е вече при своите читатели.

На 20 февруари излезе от печат новият Списък на разрешените на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни среди.

 

Юбилейното издание, десето по ред, показва (за пореден път) как се правят нещата по различен начин, далеч от посредствеността, стериотипите, експертната недостатъчност и баналните клишета. Неговата многоплановост, идентичност и стойност доказват, че този разпознаваем бранд с висок интелектуален индекс на полезност, с национална представителност, излъчващ класа и стил, е част от инструментариума на съвременната растителна защита. Списъкът е между най-добрите образци в днешната европейска практика, пробив в познанието за защита и хранене на растенията. Всичко това е достатъчен повод за гордост и самочувствие. Тези 10 години, тези 10 издания на Списъка са индикация, че си заслужава трудът да се противопоставиш на заливащата ни от всякъде професионална недъгавост и профанщина. Да се противопоставиш на решенията, взети без визия за бъдещето, които обслужват някакъв моментен интерес. Оръжието е: идеен заряд, аргументи, лоялност, постоянство, търпение...

Според автора на Списъка – г-н Пламен Лазаров, човекът, чиито административен капацитет и професионална компетентност никой не е оспорил досега, каузата на този експертен формат, чиито характеристики го отличават от другите списъци на пазара, е: „Не подминавайте качествената информация, преди да се захванете с растителна защита и торене. Планирайте и задръжте погледа си върху съдържанието и неговия контекст“.


Новият СПИСЪК за 2017 година на разрешените

за предлагане на пазара и употреба

ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА,

регистрирани торове, подобрители на почвата и хранителни среди ще е на

пазара от

 

20 февруари 2017 година

 

Цената на 1 брой - 30 лв. (без ДДС)

 

Цената на 5 броя - 125лв.

(5 броя x 25 лв.)

 

Цената на 10 броя - 200 лв.

(10 броя x 20 лв.)

 

За заявки и повече информация:

тел.: 02 444 80 33, 0885 368131,0889 449733

е-mail: vesi51@abv.bg

www.plant-protection.com