Агрометеорологична прогноза за месец февруари

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.02.2017      1771


През февруари агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и под климатичните норми. През месеца прогнозираните стойности на минималните температури, от порядъка на минус 14-19°С, за пореден път ще поставят на изпитание студоустойчивостта на част от зимуващите земеделски култури. Подходящи условия за провеждане на резитбите в лозовите и овощните масиви ще има през първата половина от месеца.

 

Ниските отрицателни температури през януари нанесоха в различна степен повреди от измръзване по овошките и лозите на много места в Югозападна България.

След мразовитото януарско време през първото десетдневие на февруари се  прогнозира повишение на температурите, но средноденонощните им стойности ще останат в граници, които ще поддържат в дълбок покой есенните посеви.

През второто десетдневие се очаква по-съществено подобрение на температурните условия и преминаване на част от зимните житни култури в южните райони на страната от дълбок в относителен покой.

През по-топлите периоди от второто и третото десетдневие, когато се прогнозират максимални температури над 14-15°С, стойностите на средноденонощните - на места в южните и югоизточните райони ще се доближават до биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури. На отделни места при пшеницата и ечемика не е изключено да се създават условия за протичане на слабо изразена вегетация, но тя няма да доведе до промяна във фенологичното състояние на посевите. В края на февруари при зимните житни култури се ще наблюдават фазите трети лист и братене.

Прогнозираните температури през третото десетдневие на февруари ще нарушават принудителния покой при част от овощните култури. При раноцъфтящите костилкови видове (бадем, кайсия, праскова, череша) в полските райони на страната ще протича набъбване на пъпките.

Валежите през февруари, около и под нормата за месеца, ще увеличат  почвените влагозапаси и в двуметровия слой. Вследствие наднормените януарски валежи (Враца 76-l/m², В. Търново-78 l/m², Варна-66 l/m², Добрич-57 l/m², Пловдив-66 l/m², Кърджали-62 l/m², Хасково-120 l/m², Чирпан-74 l/m², Ст. Загора-79 l/m², Бургас-58 l/m²), след снеготопенето, се очаква почвените влагозапаси в еднометровия слой в по-голямата част от страната да достигнат нива близки до пределната полска влагоемност (ППВ).

През февруари, по-подходящи условия за провеждане на резитбите в лозовите и овощните масиви ще има през първата половина от месеца. В районите с регистрирани минимални температури под минус 17-18°С (Видин, Кнежа, Шумен, Пазарджик, Пловдив, Ст. Загора, Чирпан ) резитбите при лозите трябва се проведат по-късно, след установяване на евентуалните повреди от измръзване.

През втората половина от месеца прогнозираните чести превалявания ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве на много места в страната, което ще възпрепятства подхранването на есенниците с азотни минерални торове.

 

Източник: НИМХ-БАН