Градината през февруари 2017

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 07.02.2017      2530


През зимно-пролетния период основният акцент на борбата срещу болестите и неприятелите по овощните култури и лозата са агротехническите мероприятия.

Резитба - чрез нея в значителна степен се редуцира зимуващия запас на множество вредители, короните на дърветата се просветляват и се създават неблагоприятни условия за развитие на болести през вегетацията. При семковите овощни видове резитбата се провежда през есенно-зимния период, а при костилковите през зимно-пролетния. Костилковите култури са по-чувствителни на зимните студове и има опасност от образуване на смолотечение, язви и раковини, от които по-късно могат да навлязат редица патогени.

За ограничаване на вторични инфекции и подпомагане процеса на калусообразуване непосредствено след резитбата, е необходимо раните с диаметър по-голям от 2,5 см да се замажат с блажна боя, овощарски мехлем или готова замазка.

 

Събирането и изгарянето на гъсеничните гнезда, яйчните пръстенчета, мумифицираните и червивите плодове през следващата година значително  намалява числеността на много неприятели.

 

Остъргването, премахването и изгарянето на старата напукана кора също е задължителент елемент от борбата с някои неприятели. За да не се повреди ликото на кората, остъргването на старата напукана кора се извършва с тъп нож.

 

С варосването на стъблата и дебелите клони на овощните дървета с 20 %-ова варна каша се унищожават мъховете и лишеите по кората, осигурява се равномерно нагряване на стъблата през денонощието и се избягва опасността от измръзване.

 

Обработка на почвата под дърветата. Ако е пропусната оранта наесен, топлите дни през февруари са подходящи за това. Чрез заораване на окапалите листа се ограничава хранителната среда, върху която презимуват много тъбни причинители на болести. Почвените обработки се извършват след приключване на всички други агротехнически мероприятия.

Зимно-пролетното третиране с химични препарати  се извършват с висока разходна норма на работния разтвор (100-120 л/дка) и на едри капки, което налага да се подбират подходящи дюзи на разпръсквачите, за да се облеят дърветата. Ефект от пръскането има, ако то се извършва в тихи и слънчеви дни, при температура на въздуха над 5°С и скорост на вятъра до 2-3 м/сек.


Чеснова муха

През февруари на полето се отглежда само чесън. Най-опасният неприятел е чесновата муха. През топлите дни на месец февруари се очаква началото на летеж на мухата. Тя снася яйцата си в основата на растенията с по две-три листа или по повърхността на почвата около растенията при сравнително ниски температури, но при ясно и тихо време. Излюпените ларви се вгризват в стъблото на чесъна. Повредените растения изостават в развитието си, листата пожълтяват и увяхват.  Налагат се поне две третирания: първото в началото на летеж на мухата, а останалит - е през интервал от 7-10 дни с Метеор – 80-90 мл/100 л вода.

При отглеждането на домати и краставици в оранжерии основните вредители за периода са картофена мана, листна плесен, сиво гниене, брашнеста мана по краставици, доматен миниращ молец, оранжерийна белокрилка, трипсове.

 

 Разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита са публикувани на интернет страницата на БАБХ на електронен адрес: http://www.babh.government.bg/, както и в списъка на разрешените препарати за растителна защита прeз 2017, издаван от сп.Растителна защита”.