Днес излезе от печат брой 1/2017 на списание „Растителна защита”

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.02.2017      3124


На 6-ти февруари излезе отпечат брой  1/2017 г. на списание Растителна защита”.  Вижте кои ще са актуалните теми в началото нагодината.

 

Темата

Представяме: Институт по зеленчукови култури Марица” в Пловдив

Д. Ганева и др. – Биопродуктите –алтернативен контрол на вредителите по зеленчуковите култури

В. Радева-Иванова и др. – Още нещо за вредността нарастителните вируси и техните преносители или вектори

Х. Ботева – Нови решения при храненетона зеленчуковите култури

И. Тринговска и др. Оранжерийно производство на домати с покривни култури или всмесен посев

 

Климат

А. Харизанов Вредителите не са „безразлични“ към климатичните фактори.

 

Светофар

С. Проданова, Т. Величкова – Растителнозащитнигрижи за овощните култури, лозата и зеленчуците през зимния период

 

Интервю

*** Високолеиновите слънчогледи –  една добра възможност засигурност и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите

Емил Иванов  – Ключово решение с визия за бъдещето!

 

Събития

*** Ариста ЛайфСайънс е новият голям играч на пестицидния пазар у нас

*** СуммитАгро: технология на устойчивия растеж!

*** Растителната защита в България стана на 121 години!

 

Училище за специалисти

Проф. Андон Василев  – Новости в развитието и приложението набиостимулантите в европейското земеделие

 

Списание Растителназащита семена и торове няма отношение към поднесената информация впубликуваните реклами и ПР материали. Отговорността за съдържанието им е изцялона рекламодателите. За информацията в авторските материали носят отговорноставторите на публикациите.