Кой причинява преждевременно опадване на сливовите плодове?

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.02.2017      2227


Сливовите дървета цъфтят обилно, но от май до беритбата съществуват периоди на преждевременно опадване на завръзи и плодове,  което значително намалява добивите. Ако се знаят кои са причините за това, би могло някои от тях да се предотвратят.

· Опадват младите завръзи скоро след прецъфтяването. Причината –липса на семе подари неправилно протичане на оплождането или дегенерация на семепъпките.

· Опадат младите плодове (юлско опадване)  - от втората половина на май до първата на юли. Причината – недостатъчна запасеност на растенията с пластични вещества през предшестващата година и недостиг на вода.

· Плодовете опадват с дръжките, имат по два отвора и миризма на къщна дървеница. Опадването започва през май и завършва в началото на юни. Причина – черна сливова плодова оса и жълта сливова плодова оса.

· Плодовете опадват през втората половина на юни и началото на юли. В семето на опадналите плодове се намира белезникава ларва с кафява глава, без крака и заострено в двата края тяло. Причина- причина насекоми семеяди от род Eurytoma.

· Предберитбено опадване на плодовете.  Причина – нарушено равновесие между ауксини и етилен.