Проф. Христо Бозуков ще управлява земеделието прагматично, коректно и компетентно

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 31.01.2017      2093


На 27 януари проф. д-р Христо Бозуков встъпи в длъжност като министър на земеделието и храните. 

 

На официалната церемония по встъпването в длъжност новият  министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков подчерта, че в предстоящите месеци ще работи за България и българското земеделие. „Като председател на Селскостопанската академия и директор на Института по тютюна, винаги съм се разграничавал  от партийни пристрастия. За мен, моята партия е била тютюнопроизводството, а от сега нататък и земеделието“, добави още проф. Бозуков и благодари за дейността на министър Десислава Танева и нейния екип.

В интервю за БНР министърът на земеделието и храните в служебния кабинет проф. Христо Бозуков категорично разсея съмненията, тиражирани в медийното пространство, че е свързан с ДПС. Професионалната му принадлежност към тютюнопроизводството не е мотив за подобни твърдения, заяви той. Проф.Бозуков е водещ наш учен, фитопатолог. Кариерното му развитие е тясно свързано с Института по тютюна и тютюневите изделия в пловдивското село Марково.

Министър Бозуков категорично потвърди, че е освободил от длъжност и четиримата досегашни зам.миниситри. Той ще управлява ведомството с трима или двама зам.министри. Не скри, че има известни затруднения с избора на свои заместници, но изрази увереност, че е в състояние да реши този ключов проблем. Все пак, заключи той, аграрните експертите в България не са се свършили. На въпроса дали ще има подмяна и на ръководители от по-ниските етажи на управленската пирамида, отговорът му беше лаконичен: “Да, ще има!”

Министър Бозуков информира, че стартира проверка на дейността в мегаструктурите на ведомството – Държавен фонд “Земеделие, Агенцията по горите и БАБХ, както и в по-големите структуроопределящи предприятия от системата на министерството. Той е на мнение, че по всяка вероятност има умишлени или неумишлени нарушения, въпросът е дали новото ръководство на министерството ще има време да ги открие и да реагира в рамките на законовите разпоредби.

По отношение на взривоопасната тема – плачевното състояние на Селскостопанската академия, министър Бозуков е категоричен: “длъжен съм морално, професионално и служебно да облекча унизителната участ на българската аграрна наука!” 

 

Проф. д-р Христо Бозуков - кратка биография

Проф. д-р Бозуков завършва висшето си образование във ВСИ Пловдив през 1985 година със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата“ и специализация „Растителнозащитни технологии при полските култури“. Защитава докторска дисертация „доктор по фитопатология” през 1999 година, а през 2003 г. е хабилитиран като старши научен сътрудник по научна специалност „Растителна защита”.

Започва научната си кариера в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) през 1984 год. Първоначално е стажант-агроном, а по-късно става и директор на научното звено, пост който заема от 2007 г., когато става председател на Селскостопанска академия през 2013 г. На тази позиция той остава до 2015 г. До назнчаването му в служебния кабинет като министър,  експертът по тютюните работи в Института по тютюна и тютюневите изделия в с. Марково, Пловдивско.

Професорът е известен със своята ясна позиция относно финансовата независимост на Селскостопанската академия и избирането на кадри от институтите, а не по политическа принадлежност.

Проф. д-р Бозуков има над 110 научни публикации, научно-приложни статии и доклади, 6 ръководства, наръчници и методики. Също така негови са 7 авторски свидетелства в областта на тютюнопроизводството и растителната защита и е автор на два сорта ориенталски тютюн, признати от Експертната комисия на ИАСАСи с авторски свидетелства от Патентното ведомство на Република България.

Последната награда на професора, преди встъпването му на министерска длъжност, е наградата на БАРЗ 2016 за “Принос в приложната аграрна наука“, която беше връчена на четирима учени и преподаватели, свързани за цял живот с растителната защита на празника на растителнозащитника в Пловдив.