Червен палмов хоботни

Автор(и): 
Дата: 15.02.2014      1979

Нападението върху палмата от червен палмов хоботник остава невидимо месеци, понякога години. Стотици ларви могат да се развиват в стъблата, преди да се появят симптомите по листата. Наличието на хоботника се открива по появата на сълзяща кафява, леплива течност или от малки кафяви купчнки от стрити жилки в основата на палмите. При силно нападение стъблото може да се пречупи. Ако се приближим до палмата, може да чуем шум - като хрущене, предизвикан от хранещите се ларви.