Растителната защита в България стана на 121 години

Автор(и):  Емил Иванов
Дата: 20.01.2017      2436


На 16 януари по традиция растителнозащитниците от страната отбелязаха своя професионален празник. Скромното тържество на една от ключовите гилдии в родното земеделие се състоя в представителната зала на Аграрния университет в Пловдив.

 

Растителната защита в България отбеляза 121 години от създаването си през далечната 1896 година с Указ на Княз Фердинанд. От тогава до сега е изтекла много вода... Историческата памет  отбелязва много върхове и падения. Днес пред растителнозащитната общност в България стои базовият въпрос: ще може ли да оцелее тази славна и нужна професия в днешната сложна обстановка? Имаме пред вид незавидното й административно състояние в качеството на секторче в БАБХ. Отредената й второстепенна роля слага отпечатък върху цялата й организационна дейност като отговорната институция за здравния статус на растениевъдното производство в страната! С други думи: от нея нищо не зависи! В тази връзка един странен факт: две поредни години администрацията е само протоколен гост на този празник, не участва в организацията му!

Ликвидирането на Националната служба по растителна защита бе поредният пример за управленско и политическо късогледство и недалновидност. Този пример доказа, че преходът към модерността е огромна, но твърде противоречива крачка напред. Във въздуха на университетската зала, събрала цвета на растителната защита у нас, се настани усещането, че трябва да се случи нещо драматично, нещо, което да отведе действието на друго качествено ниво, да даде нова динамика на събитията, да се сложи край на маргинализирането и подмятането. Защото административната криза продължава да се изостря и придобива хронична характеристика. Парадоксът е налице. Всички единодушно желаят съвременна национална растителна защита. В същото време тази национална растителна защита е с физически недостатъчна, слабо платена, институционално подценена администрация и управление. С много опекуни, врачки и ментори на главата си. Резултатът е печален – дефицити и пробойни в контрола на пазара и употребата на ПРЗ, регистрационен режим, дефиниран на лотариен принцип, отворена врата за нелегален внос на пестициди...


Наградата на БАРЗ

Да спрем до тук. Темата е мащабна и взривоопасна. На празника една доза оптимизъм не е хич за пренебрегване. Повод за глътка свеж въздух бе, че наградата на БАРЗ за “Принос в приложната аграрна наука за 2016 г., която бе връчена на четирима учени и преподаватели, свързани за цял живот с растителната защита. Това са проф.д.с.н. Ангел Харизанов, ентомолог, дългогодишен преподавател във факултета по растителна защита и екология на Аграрния университет в Пловдив и отговорен редактор на списание “Растителна защита”, проф. д-р Тоньо Тонев, херболог, ръководител на катедра “Земеделие и хербология” в АУ в Пловдив, проф. д-р Светослав Бобев, фитопатолог, преподавател във факултета по растителна защита и екология на АУ в Пловдив, и проф. д-р Христо Бозуков, фитопатолог в Института по тютюна и тютюневите изделия в с.Марково, Пловдивско.