Биостимулантите - иновативни продукти за земеделски култури

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 20.01.2017      14843


През 2017 година списание “Растителна защита&семена и торове” ще издаде 9 броя специално приложение “БИОСТИМУЛАНТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ”, което ще се разпространява заедно с основното книжно тяло.

Темата е с широкоформатен агрономически заряд и е обект на засилено внимание и интерес от страна на земеделските производители. Защото тези продукти вече стават неразделна част от модерните технологични комплекти, уникален инструментариум за структуриране на формулите за устойчивост на растенията в условията на несигурна климатична среда, фитосанитарен натиск и наличие на различни по мащаб и произход дефицити в имунните и хранителните системи на биологичните организми. Генерира нова динамика в управлението на рисковете.

Новият проект “БИОСТИМУЛАНТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ” е дело на научния екип на катедра “Физиология на растенията” в Аграрния университет в Пловдив, чийто ръководител е проф. Андон Василев. Всяка публикация ще бъде конфигурирана от три ключови елемента:

 - Актуална информация за съответната продуктова група.

 - Експериментална част – включва конкретика, анализ и коментар на научните опити с биостимуланти, изведени в катедрата през последните години.      Някои резултати, факти и изводи от това мащабно проучване ще бъдат съобщени за първи път.

 - Препоръки за практиката – ще бъдат визирани качествата и предимствата на продуктите, позиционирани на българския пазар, както и начините за тяхното ефективно приложение на полето.

Тематичен подбор

Брой 1 – Новости в развитието и приложението на биостимуланти в европейското земеделие/част от материала ще включва информация от конференцията Biostimulans Europe, която ще се проведе на 30.11.2016 г. в Алмерия, Испания. В работата й взе участие лично проф. Андон Василев/.

Брой 2 – Протеиновите хидролизати като биостимуланти на земеделските култури

Брой 3 – Хуминови и фулво киселини като биостимуланти за земеделските култури

Брой 4 – Микробиални биостимуланти за земеделските култури

Брой 5 – Микро- и макро-водорасли като биостимуланти за земеделските култури

Брой 6 – Комбинирани препарати с биостимулантно действие за земеделските култури

Брой 7 – Микоризни инокуланти за стимулиране кореновата система на земеделските култури

Брой 8/9 – Биостимуланти за растителна защита

Брой 10 – Биоторове за органично земеделие