Агрометеорологична прогноза за месец януари 2017

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.01.2017      2526


През месеца прогнозираните минималните температури, на места до минус 12°С, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще бъдат критични за зимните житни култури, неуспели да встъпят във фаза братене през есенната си вегетация. Тези стойности ще застрашават от измръзване и изостаналите в развитието си посеви със зимна рапица, които вследствие есенното засушаване не формираха розетка (от 7-8 листа) – фаза, в която растенията са с повишена студоустойчивост. Ниските януарски температури ще поставят на изпитание студоустойчивостта и на някои трайни насаждения. Стойности под минус 17-18°С ще представляват опасност за пъпките на лозите, особено на десертните сортове, а под  минус 20-21°С – за плодните пъпки на голяма част от сортовете  праскови.

 

През януари агрометеорологичните условия ще се определят от температури под климатичните норми, които ще поддържат в покой есенните посеви и трайните насаждения.

Голяма част от посевите с пшеница и ечемик ще зимуват във фазите трети лист и братене. Изключения ще се наблюдават при късно засетите, през втората половина на ноември, зимни житни култури, които прекратиха вегетацията си във фаза поникване и начален стадий на листообразуване. Те са неукрепнали, недобре закалени и ще бъдат най-уязвими от въздействието на ниските януарски температури.

През месеца прогнозираните минималните температури, на места до минус 12°С, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще бъдат критични за зимните житни култури, неуспели да встъпят във фаза братене през есенната си вегетация. Тези стойности ще застрашават от измръзване и изостаналите в развитието си посеви със зимна рапица, които вследствие есенното засушаване не формираха розетка (от 7-8 листа) – фаза, в която растенията са с повишена студоустойчивост.

През краткотрайните относително по-топли периоди от месеца, когато се прогнозират максимални температури до 10-15°С,  в южните райони част от зимните житни култури ще преминат от дълбок в относителен покой, но възобновяване на вегетационните процеси при посевите е малко вероятно.

Очакваните валежи, близки до нормата за януари, ще увеличат  почвените влагозапасите в 50см. и 100см. слой. В началото на зимата на отделни места в Дунавската равнина (агростанция Новачене) и в част от южните райони (агростанциия Хасково) нивото на влагозапасите в еднометровия почвен слой бе ниско за сезона, под 70% от пределната полска влагоемност (ППВ).

 

Седмична агрометеорологична прогноза за периода 06-13.01.2017 г.

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия се определят от поднормени температури. В началото на периода се очакват валежи от сняг и образуване на трайна снежна покривка в по-голямата част от полските райони на страната. Тя ще бъде защита за есенните посеви от въздействието на ниските отрицателни температури, на места под минус 17 - 20°С, които се прогнозират в края на първото и началото на второто десетдневие на януари. Тези стойности при отсъствие на снежна покривка и по-продължително задържане ще бъдат критични не само за късно засетите зимни житни култури, които прекратиха вегетацията си във фазите поникване и трети лист, но и за част от посевите във фаза братене. Температури от този порядък, в условия без снежна покривка, ще застрашават от измръзване и зимната рапица, особено посевите неуспели да формират розетка през есенната си вегетация.

Ниските януарски температури ще поставят на изпитание студоустойчивостта и на някои трайни насаждения. Стойности под минус 17-18°С ще представляват опасност за пъпките на лозите, особено на десертните сортове, а под  минус 20-21°С – за плодните пъпки на голяма част от сортовете  праскови. В районите с регистрирани критични температури за лозите се препоръчва своевременно вземане на проби за установяване на евентуалните повреди от измръзване, с цел определяне на правилен подход при провеждане на предстоящите резитби.

 

Източник: НИМХ-БАН