Ябълкова плодова оса /Hoplocampa testudinea/

Автор(и): 
Дата: 15.02.2014      1566

Вредят лъжегъсениците. Непосредствено след излюпването си те се вгризват под обвивката на плода. Минират го под формата на дъговидни тесни извити ходове. Вътрешността на повредените плодове почернява и издава неприятна миризма на дървеница. Окапват преждевременно.