Агрометеорологичните условия са подходящи за дълбока оран и резитба при ябълката и крушата

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 25.12.2016      1500


В началото на зимата оценките за състоянието на есенните посеви са различни. По-добро е състоянието на зимните житни култури и зимната рапица в Северна България. В крайните южни райони, вследствие дефицита на почвена влага, отделни посеви с пшеница изсъхнаха във фаза поникване. През следващия период в по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на дълбока оран, резитби при студоустойчивите семкови овощни видове (ябълка, круша).

 

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от относително сухо време и температури над климатичните норми за третото десетдневие на декември. В полските райони стойностите на средноденонощните температури ще бъдат в граници, които ще поддържат в покой  есенните посеви. При пшеницата и ечемика ще преобладават фазите трети лист и братене, при зимната рапица - фаза розетка.

В началото на зимата оценките за състоянието на есенните посеви са различни – от добри до незадоволителни и слаби. По-добро е състоянието на зимните житни култури и зимната рапица в Северна България. На места в Южна България продължителната есенна суша е причина за неравномерната гъстота и забавената вегетация на културите. Височината на част от посевите със зимни житни култури е 5-6см., на рапицата - 10-12см.

В крайните южни райони, вследствие дефицита на почвена влага, отделни посеви с пшеница изсъхнаха във фаза поникване.

През следващия период в по-голямата част от полските райони условията ще позволяват провеждане на дълбока оран, резитби при студоустойчивите семкови овощни видове (ябълка, круша).

 

Източник: НИМХ-БАН