Високоолеиновите слънчогледи – една добра възможност за сигурност и увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите

Автор(и):  syngenta, България
Дата: 21.01.2017      2739

Разговор с г-н Антон Илиев, експерт високоолеинови слънчогледи в Синджента България ЕООД

Господин Илиев, през последните няколко години високоолеиновите слънчогледи навлязоха в България и се настаниха трайно в полетата на българските земеделски производители, на какво според Вас се дължи това?

Това наистина е факт, от няколко години насам имаме постепенно увеличение на площите с високоолеинов слънчоглед в България и всичко сочи, че тази тенденция ще продължи. Това се дължи най-вече на по-добрата възвръщаемост на инвестициите от единица площ спрямо обикновения слънчоглед и на увеличеното търсене от страна на водещи компании от хранително-вкусовата индустрия.

Бихме ли могли да кажем, че високоолеиновите слънчогледи са една новост в земеделието?

Всъщност високоолеиновите слънчогледи не са никаква новост. Първите видове са създадени още през 70те години на 20ти век в СССР и оттогава се работи изключително целенасочено върху тяхното развитие, като последните 10 години има съществени успехи в подобрение на качеството и генетичния потенциал на този вид слънчоглед. Преди време е имало редица фактори, които са ограничавали земеделците да го отглеждат, като например по-ниския добив и необходимостта от значителна изолация от линоловия слънчоглед.  Това, обаче вече е минало - с последните поколения високоолеинови хибриди тези пречки вече са преодоляни – добивът и маслеността са на нивото на линоловите хибриди. Някои от новите хибриди са дори по-добри и от линоловите, например хибридите Експерто и Таленто на Синджента са толерантни на всички раси мана и синя китка – това са качества, които притежават само най-новите продукти на водещите компании производители на семена.

Какво все пак отличава високоолеиновия слънчоглед от обикновения, линолов?

Това, което всъщност отличава високоолеиновият слънчоглед, е именно високото съдържание на олеинова киселина – това го превръща в един изключително здравословен продукт, много сходен до зехтина, но в същото време по-устойчив и стабилен както на ниски, така и на високи температури. Не на последно място е и по-изгоден за крайните потребители.

А какви са особеностите при отглеждането му?

При самото производство на високоолеинов слънчоглед няма нищо сложно. Агротехническите мероприятия са абсолютно идентични с тези на всеки един слънчоглед. Разликата идва от препоръчителната изолация от 150м от съседни линолови полета. В случай, обаче, че тази изолация не е възможна, земеделците не трябва да се притесняват – при прибирането на слънчогледа се жънат отделно краищата на полето и продукцията се отделя от основното количество високоолеинов слънчоглед. През 2016та година с хибридите на Синджента не е имало нито един случай, при който олеиновата киселина да бъде под необходимия минимум от 82%. Нещо, на което трябва да се обърне серизно внимание, е техниката да бъде предварително добре почистена и след това да се внимава да няма физическо смесване с линолов слънчоглед при транспорт и складиране.

Споменахте, че с високоолеиновия слънчоглед земеделските производители имат повече сигурност и по-добра възвръщаемост. Бихте ли разяснил какво имате предвид?

През 2016та година Синджента създаде програма „Предимство“, която е изцяло насочена към подпомагането на земеделските производители в отглеждането на високоолеинов слънчоглед и получаването на отлични резултати. Впоследствие се осигурява и пазар на продукцията чрез партньорите на Синджента - български производители на олио и испанската рафинерия за растителни масла Липидос Сантига.

Сигурността при производството на високоолеинов слънчоглед идва от факта, че всеки земеделски производител, който се включи, има възможност да подпише тригодишно споразумение с фиксирана премия, което означава, че дори и нещо да се случи с премията през следващите две години, участниците в програмата няма да бъдат засегнати. Отделно те получават гарантирано изкупуване на продукцията чрез партньорите на Синджента и гаранция за минимум 82% олеинова киселина. Към този момент няма друга компания на пазара, която да може да даде такива гаранции.

А относно по-добрата възвръщаемост, тя се дължи на гарантираната изкупна цена на пазарни нива, фиксираната премия над цената на слънчогледа за период от три години и отстъпките от Синджента за семената и продуктите за растителна защита, които влизат в технологията на високоолеиновия слънчоглед. 

Правилно ли Ви разбирам, че програмата е вече стартирала и функционира на българския пазар?

Точно така, през 2016та година имаме 41 земеделски производителя, които вече участват в програмата. Бяха организирани редица мероприятия: обучения на различни локации в страната, демонстрационни дни на полето, открити жътви, пътуване в чужбина за обмяна на опит, индивидуални посещения и др. Участниците в програма „Предимство“ се възползваха от всички позитиви, която тя дава – тази година фиксираната премия за високоолеинов слънчоглед беше 50 лв, а премията за 2017та ще обявим до няколко дни.

Какви са Ви плановете за 2017-та, продължавате ли с дейностите и тази година?

Разбира се! Всички тези инициативи продължават и през 2017та година, като в рамките на няколко дни ще обявим пълните условия по програмата. Идеята ни е да дадем възможност на още по-голям брой земеделски производители да спечелят повече и да се възползват от всички предимства, които сме подготвили за тях. В дългосрочен план Синджента ще продължава да инвестира в развитието на нови високоолеинови хибриди като амбициите са България да се превърне в един водещ и устойчив доставчик на високоолеиново олио за Западна Европа и конкретно за Испания. /РЗ/

Всички восокоолеинови хибриди на Синджента България ЕООД може да видите ТУК