Обща европейска протеинова стратегия

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 13.12.2016      1282


Под егидата на австрийската соева организация Дунавска соя” и заместник-министърът на земеделието на Унгария Ищван Наги на 24 ноември в Будапеща, Унгария беше проведен четвъртия конгрес на Дунавска соя. В рамките на събитието високопоставени представители на земеделските министерства на Германия, Словакия, Молдова и Сърбия постигнаха съгласие за обща визия на Европейската протеинова стратегия. Увеличаване на доставките на протеин за фураж в Европа до 50% и производството на сертифицирани семена соя ще гарантират развитието на протеиновите култури на стария континет.

 

Общата визия на участниците в конгреса предвижда 50% от доставките на протеин за фураж в Европа да бъдат предоставени от местни бобови култури и произведена в Европа соя. За да се постигне това, количествата соя, необходими за фуражни смеси трябва да се намалят, а отглеждането на соя и други бобови растения трябва да се увеличи. Ангажиментът за устойчиво снабдяване със соя ще насърчи ротацията на културите, развитието на селските райони, както и интегрирането на Европа в посока изток-запад, беше подчертано по време на изказванията в рамките на конгреса на „Дунавска соя”.

Президентът на Асоциация „Дунавска соя” Матиас Крьон отбеляза, че в момента само 2 % от Европейската обработваема площ се засява с бобови култури. За да увеличи отглеждането на бобови култури, трябва фермерите да бъдат стумулирани по правилния начин. Това може да стане единствено чрез подържането на функционираща и устойчива хранително вкусова промишленост, която е в пряка зависимост от стабилност на количеството, добива и качеството”, според Матиас Крьон.

Основното предизвикателство и задача на европейското селско стопанство е да се гарантира неговата независимост и екологично устойчивите доставки на протеин. Затова преминаването към сертифицирани семена соя от Европа играе ключова роля, защото само по този начин може да се осигурят дългосрочни икономически и екологични предимства, посочи още в изказването си президентът на Асоциация „Дунавска соя”.

Председателят на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова беше българският делегат в четвъртия конгрес „Дунавска соя”.

 

Асоциация Дунавска соя” e неправителствена организация, чиято иницитива за свободна от ГМО соя играе съществена роля в европейския аграген сектор. Асоциация  Дунавска соя” работи с цел обективно да се подобрят условията за успешно отглеждане на протеинови култури в Европа и за минимум внос на соя.

Дунавска соя” свързва гражданското общество, политиците и важните предприятия от всички сектори по веригата, като се започне от свободно от ГМО производство на семена до производството на храни от животински и растителен произход. Седалището на   Дунавска соя” се намира във Виена. Организацията се състои от 240 члена от цяла Европа и разполага общо с шест регионални офиси в Австрия, Германия, Сърбия, Румъния, Украйна и Молдова. Представителства на Дунавска соя има още в Полша и Италия. 15 държави са подписали Декларацията за насърчаване на производството на свободна от ГМО соя в Европа”. Асоциацията се подкрепя от Немското дружеството за международно сътрудничество и от Австрийската агенция за развитие. www.donausoja.org


Още по темата:

Дунавска соя - шанс за развитието на соята в България