Електронен дневник

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 01.12.2016      2338


В над 4 000 предприятия за преработка на дървесина в страната ще бъде внедрен електронен дневник от 1 януари 2017 г. Чрез системата за контрол на дневниците на предприятията за преработка на дървесина се очаква ограничаване на незаконната сеч и завишен контрол на преработката и превоза на дървесината. Предимство при закупуване на дървесина ще имат преработвателите, съгласно промени в Наредбата  за възлагане на дейности в горските територии, която се очаква да бъде публикувана в началото на месец декември.

 

Въвеждането на електронен дневник за контрол на предприятията за преработка на дървесина е поредната логична стъпка, която държавата в лицето на МЗХ и ИАГ от две години предприема в посока прозрачност при добива, превоза и преработката на дървен материал. На практика в момента всеки един гражданин може да наблюдава как едно дърво пътува от гората, минава през преработвател и после се превръща в мебел“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов по време на участието си в четвъртото издание на Годишната конференция на браншовете дървообработване и мебелна промишленост в к.к. Боровец.

През изминалата година се увеличи броя на мобилните групи за охрана в горските стопанства и се въведе маркирането на дървесината с уникален идентификационен номер. През месец април 2015 г. бе въведен и електронният превозен билет, който вече е задължителен за всички предприятия. След въвеждането му  се отчитат 5 % увеличение при реализацията на дървесина и 15 % увеличение при финансовите показатели при запазване цената на дървесината, съобщи Министерството на земеделието и храните.

Модулът за внедряване на електронния дневник ще може да бъде изтеглен от електронната страница на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и да бъде внедрен във всичките предприятия на територията на страната. Все още електроният дневник е в тестов период, а до края на годината ще се обучава безплатно персонал от предприятията, който ще обслужва дневника. Очаква се около 180 обекта за преработка на дървесина евентуално да имат проблем с въвеждането на новата система, поради лоша интернет връзка или сезонен характер на работа.

Новият софтуер за независимо електронно проследяване и отчитане на дървесината беше тестван за първи път в преработвателно предприятие за дървесина  в град Русе в началото на ноември.

Предимство при закупуване на дървесина ще имат преработвателите, съгласно промени в Наредбата  за възлагане на дейности в горските територии, която се очаква да бъде публикувана в началото на месец декември.

Проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина