Ариста Лайфсайънс България влиза в 2017 г. с нова организация и разширено портфолио

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 30.11.2016      2958

На 29 ноември 2016 г. беше официалният старт на Ариста Лайфсайънс България, нов доставчик на иновативни продукти за интегрирана растителна защита. Работата по създаването на новата  фирма започна в началото на 2016 г. и към края на годината Ариста Лайфсайънс България има 10 служителя, предлагащи 44 продукта, сред които обеззаразители на семена, хербициди, фунгициди, инсектициди и биостимуланти.

„Българските земеделски производители бързо възприемат новите технологии и в резултат на това предполагам, че ще възникне сериозно търсене на биостимуланти, които произвеждаме“ – каза Джозеф Михрина,  маркетинг директор на Ариста за Европа, Близкия Изток и Африка. „ Стартът на новото дъщерно дружество в България не само укрепва позициите ни на този пазар; с него ние  завършихме успешно плана си за разширяване в Европа. Ариста Лайфсайънс България ще расте в тясно сътрудничество с местните партньори – земеделски производители и дистрибутори – за да предлага богат и отговарящ на потребностите набор от продукти, който е представителен за нашата гама биорешения.“

Всички продукти на Ариста се произвеждат в производствени предприятия на Ариста Лайфсайънс във Франция и Белгия, на базата на постиженията в изследването и разработката на биостимуланти в нашите развойни звена в Сен Мало, Франция, и на обеззаразители за семена в Ившам, Великобритания.

„Аз съм извънредно доволен от начина, по който се разви екипът на Ариста България“ – каза Петко Иванов, управител на Ариста Лайфсайънс ЕООД за България. „Той се превърна в сплотен колектив от много опитни професионалисти, силно мотивирани и ангажирани да предлагат нашето богато портфолио от продукти на все повече клиенти. С подкрепата на програмата Ариста за техническа помощ и изследване и разработки, както и на нашите екипи за продажби и маркетинг, ние сме убедени, че можем да разширяваме нашето портфолио в България с всяка година.

През 2017 г. Ариста ЛайфСайънс България очаква да регистрира пет нови продукта и три разширения на етикети. Новите продукти са:

·       Силит (додин 544 г/л)

·       Капровирусин (Cydia pomonella 1x1013 CpGV-M/L)

·       Тализма УЛ (циперметрин 20 г/л + пиперонил бутоксив 57 г/л)

·       Акрамайт 480 СК (бифеназат 480 г/л)

·       БМ Старт

Ще бъдат добавени и нови разширения на етикети:

·       Ранкона и-Микс (ипконазол 20 г/л + имазалил 50 г/л)

·       Селект Супер 120 ЕК / Центурион Супер (клетодим 120 г/л)

·       Проплант 722 СЛ (пропамокарб 722 г/л)

Ариста е водеща фирма за обеззаразители в България, като Витавакс и Ранкона 15 МЕ; балурициди - Пантера и Селект Супер; широкоспектърни инсектициди - Нуреле Д и Цитрин Макс; растежни регулатори и биостимулатори, като Атоник, Руут и Сиаптон. Всеки от тях е с доказана история на успеха и осигурява за нашите клиенти по-добро качество на подукцията и по-високи добиви.

За корпорацията Ариста Лайфсайънс

Ариста Лайфсайънс е глобален доставчик на продукти за земеделието, специализиран в продажбата и дистрибуцията на иновативни брандове за растителна защита и биотехнологии. С над 200 активни вещества Ариста Лайфсайънс притежава добре интегрирано портфолио от биологични и химични продукти, което предлага цялостни решения на земеделските производители. Широката гама предложения включва биостимуланти, фунгициди, хербициди, инсектициди и обеззаразители за семена. Ариста Лайфсайънс има повече от 4000 служители в над 100 страни, за да обслужва клиентите си  по цял свят, а приходите й за 2015 г. са 1,8 млрд. щ.д. Ариста Лайфсайънс е собственост на Платформ Спешълти Продъктс (www.platformspecialtyproducts.com), глобален доставчик на иновативни  решения и технологично най-съвременни специализирани химически продукти и технически услуги. Повече информация за Ариста Лайфсайънс ще  намерите на www.arystalifescience.com.