Галообразуващ зелев хоботник (Ceutorrhynchus pleurostigma)

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 29.11.2016      3238


Ceutorrhynchus pleurostigma е дребен бръмбар, хоботник, с дължина около 3 мм. Тялото му е продълговато-яйцевидно, с черен цвят, покрито в областта на гърдите със сиви власинки и жълтеникави люспици. Преднегръдът е точкуван и е покрит с жълти космици. Върху елитрите има надлъжни редове от сиви люспи. Дължината на тялото е 2,5 — 3мм. Яйцето е овално, бяло и е дълго 0,35 мм. Ларвата е бяла, дъговидна, с кафява глава, без крака, дълга 3—4,5 мм. Какавидата е свободна, бяла и е дълга 3,7 мм.

Това е неприятел, който атакува корените на зелето. Освен зелето напада и алабаша, ряпата, репичките. Повредите се причиняват от възрастното и ларвата. Възрастното насекомо нагризва листата, цветните части, стъблата и корените, а ларвата предизвиква образуване на подутини (гали) по главния корен под почвата. Нападнатите зелеви растения образуват по-дребни глави.

Ларвите презимуват в галите (хранят се с вътрешността им 5-6 месеца) и в почвата. Бръмбарите се появяват през юни. Галообразуващият зелев хоботник развива едно поколение годишно и се среща в две биологични раси, които си приличат морфологично. Едната раса — пролетната, зимува като възрастно насекомо и се развива по ди­вите кръстоцветни. Другата раса — лятната, зимува като ларва главно в повредените зелеви кочани и е свързана с културните кръстецветни растения

 

Борба

Борбата включва: събиране и унищожаване на нападнатите растения; изскубване на зелевите кочани през есента и унищожаването им заедно с ларвите; унищожаване на плевелите около насажденията. При масово появяване на възрастните може да се извърши пръскане с агрия 1050 - 150 мл/дка и нуреле дурсбан - 80 мл/дка.