Календар на стопанина - растeниевъд за месец декември

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 28.11.2016      1831


В края на ноември агрометеорологичните условия ще бъдат меки за сезона. На много места в полските райони на страната  прогнозираните стойности на средноденонощните температури ще надвишават биологичния минимум, необходим за развитието на зимните житни култури. Но в началото на декември агрометеорологичните условия ще претърпят рязка промяна. Прогнозираното застудяване, на места с валежи от сняг, ще доведе до затихване и прекратяване на вегетацията при есенните посеви.


През декември при пшеницата ще преобладава фаза трети лист. Част от зимните житни култури, предимно тези - засети в агротехнически срок, ще прекратят вегетацията си във фаза братене, което е предпоставка за успешно презимуване. Късно засетите, в средата на ноември, посеви с пшеница и ечемик са неукрепнали, във фаза поникване. Посевите с рапица, преодолели отрицателните последици от есенната суша, са във фаза розетка. Климатичните условията ще позволяват провеждането на дълбока оран, внасяне на минерални торове, засаждане на овошки.

 

Задачи в зеленчуковата градина

Продължават профилактичните мероприятия. Събират се растителните остатъци и се провежда есенна оран. За да се подготви следващото оранжерийно производство, оранжериите и парниците, определени за разсад, се почистват, дезинфекцират и изорават. Обогатяват се с оборски тор и изкуствени торове и сместа се обеззаразява. Декември е времето, когато в парниците, в които ще се отглеждат по-късните разсади, могат да се засеят салати (в полутопли парници) и да се засади лук за зелено. В благоприятните за работа дни е добре да се приготви и почвена смес. Важно е градините да се почистят от кочаните на късното зеле, където зимува икономически опасния вредител зелев хоботник.

 

Задачи в овощната градина

При дни с положителни температури през декември, без да е замръзнала почвата, се засаждат овощни дръвчета. Стъблата на младите овощни дръвчета се увиват със защитни срещу гризачите материали от тръстика, клонки от бодливи храсти, полиетиленови изрески и др. Не забравяйте, че сега е и времето за засаждането на малината.

През втората половина на декември средните денонощни температури в цялата страна постепенно придобиват отрицателни стойности и трайните насаждения, в т.ч. овощните дървета преминават в състояние на относителен зимен покой. Въпреки това добрите овощари използват месеца за някои неотложни растителнозащитни мероприятия. Зимните, а и останалите пръскания срещу болестите и неприятелите по овошките са ефективни само, ако предварително с ножица се отстранят гнездата на листогризещите гъсеници, яйцата на пръстенотворката, засегнатите от корояди части на ствола.

В слънчевите дни трябва да продължи пръскането с 2% бордолезов разтвор срещу гъбните болести и срещу “антракноза” и “дидимела” при малината и касиса.

 

Задачи в лозето

Декември е подходящ месец за ремонтиране на конструкциите и асмалъците и за подравняване на терените за младо лозе. За младите лозари дните са подходящи основно да се запознаят с принципите и правилата за резитба на лозата, както и с агротехническите изисквания на растението през вегетацията.

Продължават профилактичните мероприятия.

Започва внасянето на почвени хербициди.

 

Задачи на полето

Приключва прибирането на късната реколта и дълбоката оран. Разхвърля се оборски тор на полето и редовно се следи състоянието на засятите култури. За да бъде ефиктивна борбата срещу плевелите, поникващи през есента, трябва да започне още след сеитбата. През този период плевелите са по чувствителни към съответно прилаганите хербициди и използваните препарати се понасят по-лесно от културните растения.

 

Документи

До 1 декември кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани, които заявяват за първи път участе или стопани, при които има промяна,  трябва  да предоставят документи за придобити професионални умения и познания в областта на селското стопанство, ветиринарната медицина и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост. Всички земеделски стопани, кандидаствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук) в Кампания 2016, трябва да предоставят до 1 декември сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция.

Добрата новина за земедеслките стопани е, че още през декември ще бъдат изплатени базовите ставки по СЕПП.

 

Базови ставки по Схемата за единно плащане на площ

Благодарение на решението на Министерски съвет (МС) базовата ставка по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще бъде платена през месец декември. Обикновено тези първи плащания на схемата за единно плащане на площ се правят в края на януари или началото на февруари. Авансовите плащания ще бъдат платени на тези земеделски стопани, които са минали всички административни проверки.