Устойчиво развитие на земеделието - приоритет на съвременната аграрна наука

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.11.2016      1895

На 1-2  декември 2016 в град Карнобат ще се проведе международна научна конференция на тема Устойчиво развитие на земеделието - приоритет на съвременната аграрна наука”.

 

Селскостопанската академия и Институтът по земеделие - Карнобат организират международна научна конференция за устойчивото развитие на земеделието като приоритет на съвременната аграрна наука. Двата основни панели в конференцията ще бъдат растениевъдството и животновъдството.

Тематични направления:


Раздел Растениевъдство

1. Селекционно-генетични изследвания при полски култури.

2. Агротехнически изследвания за устойчиво производство на полски култури.


Раздел Животновъдство

3. Селекционно-генетични изследвания при преживни животни.

 

ПРОГРАМА

 

1 декември 2016

 

09.00-10.00 часа – Регистрация

 

10.00-10.10 часа – Откриване на конференцията

 

10.10-12.00 часа – Пленарна сесия

 

12.00-13.30 часа – Обяд

 

13.30-16.00 часа – Заседания по секции

 

16.00- 16.30 часа – Кафе пауза 

 

16.30-18.00 часа – Заседания по секции

 

19.00 часа – Официална вечеря

 

2 декември 2016

 

10.00-14.00 часа – Посещение на исторически забележителности

 

14.00 часа – Отпътуване на участниците

Таксите правоучастие се приемат в деня на конференцията при регистрацията.

 

Официални езици на конференцията са български и английски.

Научните докладите ще бъдат отпечатани в списание „Научни трудове“ на Институт по земеделие – Карнобат.