Струпясване по ябълка и круша (Venturia inaequalis;Venturia pirina)

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 15.02.2014      4081


Периодът, когато овощните дървета са във фенофази на развитие “набъбване на пъпките”, „разпукване на пъпките” и „миши уши”, за семковите овощни видове има опасност от развитие на редица болести и намножаване на множество неприятели.

По долната страна на листата се образуват неправилни маслинено-зелени петна със зелено-кафяв налеп, а по горната – ясно очертани петна със сива периферия и маслинено-кафяв център. По завръзите и плодовете до големина на орех се наблюдават петна с кадифен налеп, деформиране, напукване, опадване, а по оформените вече плодове – струпеи, деформаци

Първичните заразявания от болестта се осъществяват от аскоспорите на патогена, които се намират в почвата и се изстрелват при обилна почвена влага, температура на въздуха над 5°С и установяване на фенофаза на културата “миши уши”. Симптоми по листата се появяват, веднага след разпукване на пъпките.


Стратегия за контрол на вредителя

За намаляване на първичните инфекции от аскоспори в този етап от вегетацията на културите е важно да се проведе първото предпазно пръскане.

 

Разрешени продукти за растителна защита

Ябълка:

шампион вп (макк 50 вп, шамп вп)- 0,3 %; купроксат  фл-0,3 %; каптан 50 вп-0,2 %; каптан 80 вп-150-180 г/дка; мерпан 80 вдг-0,15 %; манфил 75 вг-320 г/дка; дитан м-45-200 г/дка; дитан дг-200 г/дка; санкоцеб 80 вп-200 г/дка; полирам дф – 0,2%/дка.

 

Круша:

шампион вп (макк 50 вп, шамп вп)- 300 мл/дка; купроксат  фл-300 мл/дка;  каптан 80 вп-150-180 г/дка; манфил 75 вг-320 г/дка; дитан м-45-200 г/дка; дитан дг-200 г/дка; санкоцеб 80 вп-200 г/дка; скаб 80 вг- 188 г/дка; бордо микс 20 вп-375-500 г/дка; косайд 2000 вг-155-680 г/дка; фунгуран он 50 вп-150-250 г/дка; витра 50 вп/купрохай 50 вп-150 г/дка; полирам дф - 200 г/дка.


Биологична борба

Гъбите антагонисти Athelia bom-basika и Chaetomium globosum потискат образуването на аскоспори от V. inequalis.