Неприятели по пшеницата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.11.2016      4214


Пшеницата има и редица неприятели, които повреждат насажденията или са преносители на заболявания. Сред тях са:

 

Вредна житна дървеница (Eurygaster integriceps).

Австрийска дървеница (Eurygaster austriaca).

Мавърска дървеница (Eurygaster maura).

Остроглави дървеници от видовете Aelia acuminta и Aelia rostrata.

Обикновен житен бегач (Zabrus tenebrioides).

Голям житен бегач (Zabrus spinipes).

Хесенска муха (Mayetiola destructor).

Житна тревна муха (Opomyza florum).

Черна пшеничена муха (Phorbia fumigata).

Черна пролетна пшеничена муха (Phorbia haberlandti).

Шведски мухи - Oscinella frit и Oscinella pusilla.

Овесена листна въшка (Sitobion avenae).

Обикновена житна въшка (Schizaphis graminum).

Пшеничен трипс (Haplothrips tritici).

Житна стъблена оса (Cephus pygmaeusm).

Черна житна стъблена оса (Trachelus tabidus).

Обикновен житар (Anisoplia austriaca).

Обикновена житна пиявица (Lema melanopa).

Синя житна пиявица (Lema lichenis).

Обикновена сива полевка (Microtis arvalis).

Домашна мишка (Mus musculus).

 (Apodemus sylvaticus).