Документи по схемите за млади стопани и за памук се приемат до 1 декември

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 24.11.2016      1739

 

До 1 декември кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани, които заявяват за първи път участе или стопани, при които има промяна,  трябва  да предоставят документи за придобити професионални умения и познания в областта на селското стопанство, ветиринарната медицина и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост. Всички земеделски стопани, кандидаствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук) в Кампания 2016, трябва да предоставят до 1 декември сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция.

 

Кандидатите по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС), които заявяват за първи път участие или кандидати, при които има промяна в обстоятелствата, е необходимо също до 1 декември 2016 г. да предоставят в съответната областна дирекция на Фонда документи за придобити професионални умения и познания. Съгласно изискването на чл. 15, ал. 1 на Наредба 3 младите стопани представят документи за завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, и/или документи за икономическо образование със земеделска насоченост. Придобити професионални умения и познания се доказват и с удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена степен на професионална квалификация в областта на селското стопанство.

В срок до 1 декември 2016 г. земеделските стопани, кандидатствали по схемата за Специално плащане за памук (Памук) в Кампания 2016, трябва да предоставят в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от памук. Изискването е записано в разпоредбите на чл. 17, ал. 2 на Наредба 3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

 

Фонд „Земеделие“ напомня на младите земеделски стопани, че документите, издадени от висши учебни заведения, трябва да бъдат от акредитирани институции. Предоставените документи за завършен курс трябва да бъдат издадени от лицензирани центрове за професионално обучение. Допустими са и документи за извършено обучение по мярка 111.


Източник: Държавен фонд „Земеделие“