Призът “Изобретател на 2016 година” за учени в областта на растителната защита

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 17.11.2016      2150


Българският иновативен продукт – щам 85, е подходящ за биологична борба с почвени фитопатогенни гъби при оранжерийни култури. Щам 85 на Trihoderma konigii е изолиран от почва в близост до ягодови насаждения с външни признаци на кореново и стъблено гниене. 


За пета поредна година Патентното ведомство и Съюзът на изобретателите в България връчиха престижните награди “Изобретател на годината” и “Иновативна фирма на годината”. В категорията “Химия и биотехнологии” призът “Изобретател на 2016 година” бе връчен на доц. д-р Емилия Миркова и проф.д-р Оля Караджова от Института по почвознание, агрохимия и защита на растенията/ИПАЗР/ в София. Те са откриватели на щама 85 на фитопатогенната гъба Trihoderma konigii Oud. Първата подробна информация за това откритие и ефектите от действието му в биологичното производство на краставици и домати в оранжериите на фирма “Гимел” бе публикувана в списание “Растителна защита”, бр.7 от 2016 година.

Българският иновативен продукт – щам 85, е подходящ за биологична борба с почвени фитопатогенни гъби при оранжерийни култури. Щам 85 на Trihoderma konigii е изолиран от почва в близост до ягодови насаждения с външни признаци на кореново и стъблено гниене в района на с.Тръстеник, област Плевен. Идентификацията му е извършена съгласно систематиката на Rifan/1969/.

Щам 85 е биологично активен и притежава качества на антагонист. Той паразитира колониите на фитопатогенните гъби Fusarium oxysporum, Rizoctonia solani, Botrytis cinerea, Pythium sp., Phytophthora sp., като лизира техния мицел и спорообразува обилно върху колониите им. Характерно за щама е, че разрушава целулозата – развива се успешно върху навлажнена филтърна хартия и слама. Не се блокира от приложението на биологични торове, биоинсектициди и течна сяра, което го прави изключително подходящ за целите на екологосъобразното производство. Trihoderma konigii щам 85 расте бързо върху различни по състав хранителни среди – овесен агар, стерилизирани семена от ечемик. След просушаване размноженият върху ечемичени семена изолат запазва жизнеността си до 18 месеца.

Щамът е защитен с действащ патент № ВС66504, публикуван в официалния бюлетин на патентното ведомство от 10/2015 и е депозиран в НБПМКК под номер 8508.

На тържествената церемония присъства вицепрезидентът на  европейското патентно ведомство Желко Топич. Новите технологии променят живота изключително бързо и интензивно, отбеляза г-н Топич. Той подчерта, че патентите са важен икономически инструмент и Европа трябва да работи активно в тази насока, за да запази глобалната си конкурентоспособност.