Сачмянка по черешата /Stygmina carpophila/

Автор(и): 
Дата: 15.02.2014      2507

По листата се наблюдават закръглени, червеникави петна с тесен кафяв венец. Некротиралите тъкани опадват и картината наподобява пробойни от сачми. П летораслите се образуват червено-кафяви петна и дребни язви. Плодовете остават по-дребни с хлътвания.