Цифри и факти за биологичното производство в света, Европа и България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.11.2016      2693


По света и в Европа

Последните статистически данни сочат, че биологичното земеделие в световен мащаб се практикува на 43,7 млн.ха в 172 страни.

Земеделските площи, на които се прилага биологичният метод на производство в Европа, обхващат 11,6 млн.ха/ЕС – 10,3 млн.ха/. Това представлява 2,4 % от общата земеделска земя на планетата/ЕС – 5,7 %/.

Страните с най-големи площи, заети с биологично земеделие в ЕС, са Испания, Италия, Франция и Германия.

Пазарът на биопродукти от земеделски произход в глобален план през 2014 г. се оценява на стойност от 80 млрд.щатски долара – 38,5 млрд. в Северна Америка, 35 млрд. в Европа и 6,5 млрд. в останалия свят.

В понятието развитие на биологичното производство в Европа се включва следната характеристика:

1.    Площи в системата на контрол – 11,6 млн.ха в Европа/10,3 млн.ха в ЕС/. Водещи страни: Испания – 1,7 млн.ха, Италия – 1,4 млн.ха и Франция – 1,1 млн.ха.

2.    Производители – 339 824 в Европа/257 525 в ЕС/. Водещи страни: Турция – 71 472, Италия – 48 662, и Испания – 30 602.

3.    Преработватели – 51 495 в Европа/49 968 в ЕС/. Водещи страни: Италия – 12 641, Франция – 11 198, и Германия – 9497.

4.    Вносители – 1847 в Европа/1650 в ЕС/. Водещи страни: Германия – 326, Италия – 259, и Швеция – 247.

 

България

През последните няколко години биологичното производство е един от земеделските сектори в България, който се развива с бързи темпове, като непрекъснато нарастват площите, животните и броят на производителите, преработвателите и търговците/т.нар. оператори/. През 2010 г. те са били 820, през 2015 г. – 6173. Площи в системата на контрол: през 2010 г. – 20 320 ха, през 2015 г. – 80 566.

През 2013 г. площите, използвани за биологично земеделие у нас възлизат на 1,1 % от общата използваема земя/ИЗП/. През 2014 г. – 1,5 %, през 2015 г. – 2,4 %.

Основните групи култури в системата на контрол: зърнено-житни – 12 061 ха през 2014, 22 182 ха през 2015. Технически култури – 12 878 ха през 2014, 20 873 ха през2015. Пресни зеленчуци, пъпеши, ягоди и култивирани гъби - 1445 ха през 2014, 1864 през 2015. Трайни насаждения – 18 213 ха през 2014, 25 928 ха през 2015.

Животни, отглеждани по биологичен начин – говеда – 3641 през 2010, 4209 през 2015, овце – 6698 през 2010, 18 792 през 2015, кози – 2773 през 2010, 5381 през 2015. Пчелни семейства – 46 429 през 2010, 178 331 през 2015 година.

 

Източник: МЗХ, Дирекция “Биологично земеделие и растениевъдство”