Семинар за връзката между алтернативния туризъм и биопроизводството

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 09.11.2016      1865


На 10.11.2016г. Българска Асоциация Биопродукти (БАБ) ще проведе биосеминар на тема „Алтернативен туризъм и биопроизводство – срещата е необходима“ в рамките на изложението Interfood & Drink. Експерти от МЗХ са поканени да коментират въпроси по мерките 4.1, 4.2, 6.4 и 16.1 на ПРСР.

 

Семинарът ще бъде открит от Председателят на БАБ, г-жа Албена Симеонова, а след това ще се презентира защо точно трябва да се направи постоянна връзка между алтернативния туризъм и биопроизводството. Това ще стане чрез презентациите на Любомир Попйорданов – „Алтернативен туризъм и биопроизводство – срещата е необходима“ и Петя Василиева – „Модерно земеделие и алтернативен туризъм”.

Ще се проведат дискусии с експерти от Министерството на земеделието и храните. Въпросите по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще бъдат коментирани от Георги Димитров и Александър Орлинов, главни експерти Дирекция „Развитие на селските райони“, отдел „ Конкурентноспособност на земеделието” към МЗХ. Ще бъде дискутирана и  неясно формулираната мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, като за разясняването й е поканена Венислава Бояджиева, главен експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, отдел „Социално-икономическо развитие на селските райони” към МЗХ. Панелът ще завърши с мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ с участието на Мая Никова, главен ескперт Дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗХ.

 

Събитието е с начален час 10:30ч. в зала Руен, Интер Експо Център, ет.2, София 1784, бул. Цариградско шосе 147.