Абонамент за списание „Растителна защита & семена и торове”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 09.11.2016      18364

 

Ще четете ли списание Растителна защита & семенаи торове”

през 2019 година?

 

Ако отговорът е ДА , единствениятначин това да се случи е

 

                     А Б О Н А М Е Н Т 2019

От 10 октомври до 15 декември може да се абонирате във всички пощенски станции на страната. Ако пропуснете тази възможност, има още една опция – от 2 до 15 януари 2019 г. отново във всички пощенски станции.

Каталожен номер 1645

Цените:

За 1 година – 60 лева

За 6 месеца – 30 лева

 

И трета възможност:

До 31 януари 2019 г. можете да се абонирате в редакцията. Какво трябва да направите? Изпратете пощенски запис на стойност 60 лв. /за 1 година/ или 30 лв. /за 6 месеца/ на адрес:

1618 София, ул.”Иван Йончев” № 3, за Емил Иванов Игнатов. На пощенския запис изпишете четливо пълния си адрес /населено място, пощенски код, трите имена/, на който искате да получавате списанието.

Промоция! Пощенски запис от 85 лв., изпратен на същия адрес до 31 януари 2018 г. ще ви осигури целогодишен абонамент на списанието + Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита, торове и подобрители на почвата през 2018 година.

 

 

Не забравяйте!

Списанието се разпространява само чрез абонамент!

www.plant-protection.com