Втори прием по подмярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 08.11.2016      1426

От 26 октомври, започна вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Кандидатите могат да подават заявления до 7 декември, сряда, 2016 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

 

Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на втория прием по подмярка 4.1 съгласно Заповед № РД 09-755 от 04.10.2016 г. на министъра на земеделието и храните, е в размер на левовата равностойност на 237 милиона евро. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаването на конкурентоспособността на земеделието в България.

Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника - колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.), друг вид самоходни машини, както и сменяема прикачна техника.

Кандидатите могат да подават заявления до 7 декември, сряда, 2016 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.

В този период на прием по подмярката са допустими и проекти с инвестиции за напоителни системи, както и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители.

Държавен фонд „Земеделие” има разработен калкулатор за оценка на капацитета на земеделската техника, заявена за подпомагане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Калкулаторът е суздаден за улеснение на стопаните при кандидастване по подмярка 4.1. и е одобрен от Министерството на земеделието и храните.

Калкулатора, насоките и други важни документи, свързани с прилагането на подмярка 4.1., можете да намерите ТУК.

На най често задаваните въпроси от бенефициентите във връзка с течащия прием по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Министерство на земеделието и храните дава отговор.